PELAPORAN SECARA MANUAL

  1. Bagi penggajian (Borang BE) – sebelum atau pada 30 April setiap tahun
  2. Bagi perniagaan (Borang B) – sebelum atau pada 30 Jun setiap tahun

PELAPORAN SECARA DALAM TALIAN

  1. Bagi penggajian (Borang e-BE) – sebelum atau pada 15 Mei setiap tahun
  2. Bagi perniagaan (Borang e-B) – sebelum atau pada 15 Julai setiap tahun

(Tarikh pengemukaan secara online adalah tertakluk kepada keadaan semasa. Semakan boleh dibuat di Program Memfail Borang Nyata di Portal Rasmi HASiL)