Berikut adalah pilihan jenis taksiran bagi individu:

  1. Diri Sendiri : bagi individu berstatus bujang / janda / balu / duda / individu berkahwin yang pasangannya tiada punca pendapatan
  2. Berasingan : bagi individu dan pasangan yang memilih untuk ditaksir berasingan

Bersama Atas Nama Suami /  Isteri : bagi individu dan pasangan yang memilih untuk ditaksir bersama.

Taksiran Bersama boleh dipilih sekiranya syarat-syarat berikut dipenuhi :

  1. Suami dan isteri tinggal bersama dalam tahun asas dan tidak berhenti tinggal bersama dalam tahun asas tersebut;
  2. Mempunyai jumlah pendapatan untuk diagregatkan dengan jumlah pendapatan suami / isteri;
  3. Suami / isteri yang memilih taksiran bersama mesti warganegara Malaysia, jika tidak bermastautin;
  4. Pengagregatan jumlah pendapatan hanya boleh dibuat dengan seorang isteri sahaja.

Bagi penjelasan cara pengiraan cukai, semakan boleh dibuat di pautan di bawah:

Ketetapan Umum No. 6/2018 : Percukaian Individu Bermastautin Bahagian III – Pengiraan Cukai Pendapatan Dan Cukai Kena Bayar.