SME

Pengenalan SME

SME adalah singkatan dalam Bahasa Inggeris Small Medium Enterprise bermaksud Perniagaan Kecil dan Sederhana dalam Bahasa Melayu.Perniagaan Kecil dan Sederhana dikategorikan dalam dua industri iaitu:

 1. Pembuatan
  Contoh industri pembuatan adalah seperti kilang alat ganti atau aktiviti perniagaan yang melibatkan produk fizikal. Jualan tahunan tidak melebihi RM50 juta atau bilangan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 200 orang.

 2. Perkhidmatan
  Contoh industri Perkhidmatan dan sektor lain adalah aktiviti perniagaan selain dari industri pembuatan. Jualan tahunan tidak melebihi RM20 juta atau bilangan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75 orang.

Kategori Mikro Kecil Sederhana
Perkilangan Jualan tahunan kurang dari RM300,000 atau jumlah pekerja sepenuh masa kurang dari 5 orang Jualan tahunan dari RM300,000 sehingga RM15 juta atau  jumlah pekerja sepenuh masa dari 5 sehingga 75 orang. Jualan tahunan dari RM15 juta  sehingga RM 50 juta atau  jumlah pekerja sepenuh masa dari 75 sehingga 200 orang.
Perkhidmatan & Lain-lain sektor Jualan tahunan dari RM300,000 sehingga RM 3 juta atau  jumlah pekerja sepenuh masa dari 5 sehingga 30 orang. Jualan tahunan dari RM 3 juta sehingga RM 20 juta  atau  jumlah pekerja sepenuh masa dari 30 sehingga 75 orang.

PKS merujuk kepada hanya entiti perniagaan tulen seperti berikut:

 1. Ditubuhkan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 2016 (menggantikan Akta Syarikat 1965); atau
 2. Berdaftar di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan (1956) atau Akta Perkongsian Liabiliti Terhad (2012); atau
 3. Berdaftar di bawah pihak berkuasa atau pejabat daerah di Sabah dan Sarawak; atau
 4. Berdaftar di bawah badan berkanun bagi pembekal perkhidmatan profesional.

 1. Syarikat tersenarai awam tetapi berada di papan kedua seperti pasaran ACE, Malaysia Online Trading Platform for Unlisted Market (MyULM) atau di pasaran kedua / SME exchanges / pasaran tidak tersenarai di negara lain dan subsidiari akan dianggap sebagai PKS.
 2. Syarikat tersenarai awam di papan utama seperti Bursa Malaysia atau bursa utama di negara-negara lain dan subsidiari tidak akan dianggap sebagai PKS.
 3. Subsidiari syarikat besar, syarikat multinasional (MNC), syarikat berkaitan Kerajaan (GLC), Syarikat Menteri Kewangan Diperbadankan (MKD) dan Perusahaan milik negara tidak akan dianggap sebagai PKS.
 4. Subsidiari entiti lain boleh dianggap sebagai PKS jika kedua-dua entiti induk dan subsidiari memenuhi definisi PKS