Pengecualian

PENGECUALIAN

Terdapat beberapa peruntukan pengecualian di bawah ACKHT, antaranya:

Pengecualian perenggan 2 Jadual 4 hanya dinikmati oleh individu dan diberi seperti berikut:

 1. Pelupusan keseluruhan bahagian milik individu

  Pengecualian adalah sebanyak RM10,000 atau 10% daripada keuntungan yang boleh dikenakan cukai, yang mana lebih tinggi.
 2. Pelupusan sebahagian daripada keseluruhan bahagian yang dimiliki (bagi pelupusan mulai 31.12.2015).

  Sekiranya individu menjual sebahagian daripada keseluruhan bahagian yang dimilikinya, maka pengiraan pengecualian adalah seperti berikut:

  (i) Bagi pelupusan harta tanah

  A X C
  B

  iaitu,

  A - Bahagian keluasan aset yang boleh dikenakan cukai yang dilupuskan

  B - Jumlah keluasan aset yang boleh dikenakan cukai

  C - RM10,000

  atau

  10%    x    keuntungan yang boleh dikenakan cukai, yang mana lebih tinggi


  (ii) Bagi pelupusan saham

  A X C
  B

  iaitu,

  A - Bilangan saham yang disifatkan sebagai aset yang boleh dikenakan cukai di bawah perenggan 34 atau 34A Jadual 2 yang dilupuskan

  B - Jumlah bilangan saham terbitan yang disifatkan sebagai aset yang boleh dikenakan cukai di bawah perenggan 34 atau 34A Jadual 2

  C - RM10,000

  atau

  10%    x    keuntungan yang boleh dikenakan cukai, yang mana lebih tinggi

 1. Pengecualian diberikan atas keuntungan yang diperolehi daripada pelupusan kediaman persendirian. Pengecualian hanya layak dinikmati oleh individu sekali seumur hidup.

 2. Kediaman persendirian ditakrifkan sebagai bangunan atau sebahagian daripada bangunan di Malaysia yang dimiliki oleh seseorang individu dan diduduki atau disahkan layak untuk diduduki sebagai tempat kediaman.

 3. Syarat-syarat pengecualian:

  1. Hanya individu warganegara Malaysia atau pemastautin tetap Malaysia sahaja yang layak mendapat pengecualian;
  2. Pengecualian diberi untuk satu rumah kediaman sahaja; dan
  3. Pemilihan pengecualian mesti dibuat secara bertulis dan tidak boleh ditarik balik. Pengecualian tidak akan diberi untuk rumah kediaman yang seterusnya.

 4. Pemilihan tidak boleh dibuat sekiranya pengecualian telah diberikan kepada individu mengikut Akta Spekulasi Tanah 1974 berhubung dengan pelupusan rumah kediaman
Di lawati :
Kemaskini : :