Kategori

Banjaran Pendapatan Bercukai

Pengiraan (RM)

Kadar %

Cukai(RM)

A

0 - 5,000

5,000 pertama

0

0


B


5,001 - 20,000

5,000 pertama
15,000 berikutnya


1

0
150


C


20,001 - 35,000

20,000 pertama
15,000 berikutnya


3

150
450


D


35,001 - 50,000

35,000 pertama
15,000 berikutnya


6

600
900


E


50,001 - 70,000

50,000 pertama
20,000 berikutnya


11

1,500
2,200


F


70,001 - 100,000

70,000 pertama
30,000 berikutnya


19

3,700
5,700


G


100,001 - 400,000

100,000 pertama
300,000 berikutnya


25

9,400
75,000


H


400,001 - 600,000

400,000 pertama
200,000 berikutnya


26

84,400
52,000


I


600,001 - 2,000,000

600,000 pertama
1,400,000 berikutnya


28

136,400
392,000


J


Melebihi 2,000,000

2,000,000 pertama
Setiap ringgit berikutnya


30

528,400

Kategori

Banjaran Pendapatan Bercukai

Pengiraan (RM)

Kadar %

Cukai(RM)

A

0 - 5,000

5,000 pertama

0

0


B


5,001 - 20,000

5,000 pertama
15,000 berikutnya


1

0
150


C


20,001 - 35,000

20,000 pertama
15,000 berikutnya


3

150
450


D


35,001 - 50,000

35,000 pertama
15,000 berikutnya


8

600
1,200


E


50,001 - 70,000

50,000 pertama
20,000 berikutnya


13

1,800
2,600


F


70,001 - 100,000

70,000 pertama
30,000 berikutnya


21

4,400
6,300


G


100,001 - 250,000

100,000 pertama
150,000 berikutnya


24

10,700
36,000


H


250,001 - 400,000

250,000 pertama
150,000 berikutnya


24.5

46,700
36,750


I


400,001 - 600,000

400,000 pertama
200,000 berikutnya


25

83,450
50,000


J


600,001 - 1,000,000

600,000 pertama
400,000 berikutnya


26

133,450
104,000


K


1,000,001 - 2,000,000

1,000,000 pertama
1,000,000 berikutnya


28

237,450
280,000


L


Melebihi 2,000,000

2,000,000 pertama
Setiap ringgit berikutnya


30

517,450
..........

Kategori

Banjaran Pendapatan Bercukai

Pengiraan (RM)

Kadar %

Cukai(RM)

A

0 - 5,000

5,000 pertama

0

0


B


5,001 - 20,000

5,000 pertama
15,000 berikutnya


1

0
150


C


20,001 - 35,000

20,000 pertama
15,000 berikutnya


3

150
450


D


35,001 - 50,000

35,000 pertama
15,000 berikutnya


8

600
1,200


E


50,001 - 70,000

50,000 pertama
20,000 berikunya


13

1,800
2,600


F


70,001 - 100,000

70,000 pertama
30,000 berikutnya


21

4,400
6,300


G


100,001 - 250,000

100,000 pertama
150,000 berikutnya


24

10,700
36,000


H


250,001 - 400,000

250,000 pertama
150,000 berikutnya


24.5

46,700
36,750


I


400,001 - 600,000

400,000 pertama
200,000 berikutnya


25

83,450
50,000


J


600,001 - 1,000,000

600,000 pertama
400,000 berikutnya


26

133,450
104,000


K


1,000,001 - 2,000,000

1,000,000 pertama
1,000,000 berikutnya


28

237,450
280,000


L


Melebihi 2,000,000

2,000,000 pertama
Setiap ringgit berikutnya


30

517,450
..........

Banjaran Pendapatan Bercukai Pengiraan (RM) Kadar % Cukai(RM)
0 - 5,000 5,000 pertama 0 0
5,001 - 20,000 5,000 pertama
15,000 berikutnya
1 0
150
20,001 - 35,000 20,000 pertama
15,000 berikutnya
3 150
450
35,001 - 50,000 35,000 pertama
15,000 berikutnya
8 600
1,200
50,001 - 70,000 50,000 pertama
20,000 berikunya
14 1,800
2,800
70,001 - 100,000 70,000 pertama
30,000 berikutnya
21 4,600
6,300
100,001 - 250,000 100,000 pertama
150,000 berikutnya
24 10,900
36,000
250,001 - 400,000 250,000 pertama
150,000 berikutnya
24.5 46,900
36,750
400,001 - 600,000 400,000 pertama
200,000 berikutnya
25 83,650
50,000
600,001 - 1,000,000 600,000 pertama
400,000 berikutnya
26 133,650
104,000
1,000,001 - 2,000,000 1,000,000 pertama
1,000,000 berikutnya
28 237,650
280,000
Melebihi 2,000,000 2,000,000 pertama
Setiap ringgit berikutnya
30 517,650
..........

 

Banjaran Pendapatan Bercukai Pengiraan (RM) Kadar % Cukai(RM)
0 - 5,000 5,000 berikutnya 0 0
5,001 - 20,000 5,000 pertama
15,000 berikutnya
1 0
150
20,001 - 35,000 20,000 pertama
15,000 berikutnya
3 150
450
35,001 - 50,000 35,000 pertama
15,000 berikutnya
8 600
1,200
50,001 - 70,000 50,000 pertama
20,000 berikunya
14 1,800
2,800
70,001 - 100,000 70,000 pertama
30,000 berikutnya
21 4,600
6,300
100,001 - 250,000 100,000 pertama
150,000 berikutnya
24 10,900
36,000
250,001 - 400,000 250,000 pertama
150,000 berikutnya
24.5 46,900
36,750
400,001 - 600,000 400,000 pertama
200,000 berikutnya
25 83,650
50,000
600,001 - 1,000,000 600,000 pertama
400,000 berikutnya
26 133,650
104,000
Melebihi 1,000,000 1,000,000 pertama
Setiap ringgit berikutnya
28 237,650
..........

Banjaran Pendapatan Bercukai Pengiraan (RM) Kadar % Cukai(RM)
0 - 5,000 5,000 berikutnya 0 0
5,001 - 20,000 5,000 pertama
15,000 berikutnya
1 0
150
20,001 - 35,000 20,000 pertama
15,000 berikutnya
5 150
750
35,001 - 50,000 35,000 pertama
15,000 berikutnya
10 900
1,500
50,001 - 70,000 50,000 pertama
20,000 berikunya
16 2,400
3,200
70,001 - 100,000 70,000 pertama
30,000 berikutnya
21 5,600
6,300
100,001 - 250,000 100,000 pertama
150,000 berikutnya
24 11,900
36,000
250,001 - 400,000 250,000 pertama
150,000 berikutnya
24.5 47,900
36,750
400,001 - 600,000 400,000 pertama
200,000 berikutnya
25 84,650
50,000
600,001 - 1,000,000 600,000 pertama
400,000 berikutnya
26 134,650
104,000
Melebihi 1,000,000 1,000,000 pertama
Setiap ringgit berikutnya
28 238,650
..........

 

Banjaran Pendapatan Bercukai Pengiraan (RM) Kadar % Kadar %
0 - 2500 2,500 pertama 0 0
2,501 - 5,000 2,500 berikutnya 0 0

5,001 - 10,000 5,000 pertama
5,000 berikutnya
1 0
50
10,001 - 20,000 10,000 pertama
10,000 berikutnya
1 50
100
20,001 - 35,000 20,000 pertama
15,000 berikutnya
5 150
750
35,001 - 50,000 35,000 pertama
15,000 berikunya
10 900
1,500
50,001 - 70,000 50,000 pertama
20,000 berikutnya
16 2,400
3,200
70,001 - 100,000 70,000 pertama
30,000 berikutnya
21 5,600
6,300
100,001 - 150,000 100,000 pertama
50,000 berikutnya
24 11,900
12,000
150,001 - 250,000 150,000 pertama
100,000 berikutnya
24 23,900
24,000
250,001 - 400,000 250,000 pertama
150,000 berikutnya
24.5 47,900
36,750
Lebih 400,000 400,000 pertama
setiap ringgit berikutnya
25 84,650
..........

 

Banjaran Pendapatan Bercukai Pengiraan (RM) Kadar % Cukai(RM)
0-2500 2,500 pertama 0 0
2,501-5,000 2,500 berikutnya 0 0
5,001-10,000 5,000 pertama
5,000 berikutnya
2 0
100
10,001-20,000 10,000 pertama
10,000 berikutnya
2 100
200
20,001-35,000 20,000 pertama
15,000 berikutnya
6 300
900
35,001-50,000 35,000 pertama
15,000 berikunya
11 1,200
1,650
50,001-70,000 50,000 pertama
20,000 berikutnya
19 2,850
3,800
70,001-100,000 70,000 pertama
30,000 berikutnya
24 6,650
7,200
Exceeding 100,000 100,000 pertama
Setiap ringgit berikutnya
26 13,850
..........