KRITERIA BORANG NYATA TIDAK LENGKAP YANG TIDAK BOLEH DITERIMA

PEMBERITAHUAN
BORANG NYATA TIDAK LENGKAP YANG TIDAK BOLEH DITERIMA TIDAK AKAN DIPROSES DAN SURAT PEMBERITAHUAN AKAN DIKELUARKAN. PENALTI DI BAWAH SUBSEKSYEN 112(3) AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 AKAN DIKENAKAN ATAU TINDAKAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 112(1) / 112(1A) / PERENGGAN 120(1)(b) AKTA YANG SAMA AKAN DIAMBIL JIKA BERLAKU KELEWATAN / KEGAGALAN DALAM MENGEMBALIKAN SEMULA BORANG NYATA TERSEBUT KEPADA HASiL

CATATAN

 1. Borang Nyata dalam format PDF yang dicetak dari Portal Rasmi HASiL yang tidak memenuhi spesifikasi cetakan adalah tidak dibenarkan.
 2. Menggunakan Borang Nyata yang dicetak dalam format sendiri adalah tidak dibenarkan.
 3. Menggunakan Borang Nyata yang ditandakan 'Untuk Rujukan Sahaja' yang dicetak dari Portal Rasmi HASiL adalah tidak dibenarkan.
 4. Pengisian maklumat dengan menggunakan PENSEL adalah tidak dibenarkan.
 5. Borang Nyata tidak boleh dihantar melalui faks.
 6. Terdapat muka surat dan lampiran yang tercicir daripada Borang Nyata yang dikemukakan oleh pembayar cukai /wakil pembayar cukai.

 

PENERANGAN

Spesifikasi cetakan Borang Nyata yang diterima:

 1. Jenis Kertas :
  • Plain white A4 *
  • (210mm x 297mm) /
  • 80gsm (minimum)
  • * Bukan kertas kitar semula
 2. Orientasi Kertas : Portrait
 3. Teknologi Cetakan : Laser
 4. Warna Cetakan : Hitam / Pure Black / Monochrome
 5. Kualiti cetakan : Single sided / 1 sheet per page / 300 dpi

Pembayar cukai hendaklah memastikan muka surat dan lampiran dalam Borang Nyata adalah mencukupi seperti Borang Nyata asal yang dikeluarkan oleh HASiL.

CATATAN

Tahun taksiran yang tertera pada Borang Nyata tidak boleh dipinda kecuali bagi pengeluaran Surat Penyelesaian Cukai.

 

PENERANGAN

Pembayar cukai hendaklah menggunakan Borang Nyata yang ditetapkan oleh HASiL bagi tahun taksiran berkaitan.

CATATAN

Terdapat kesilapan dalam maklumat asas yang diberikan dalam Borang Nyata seperti:
Nama,
Nombor Pengenalan atau
Nombor Pendaftaran.

 

PENERANGAN

Pembayar cukai hendaklah memastikan bahawa maklumat yang dikemukakan adalah betul dan tepat. Pembayar cukai perlu mengemukakan salinan Notis Pendaftaran Nama Baharu / Perakuan Pemerbadanan/ kad pengenalan / pasport jika terdapat perbezaan dengan maklumat yang dilaporkan sebelum itu kepada LHDNM.

CATATAN

Terpakai untuk Borang Nyata bagi C1, PT, TA, TC, TR dan TN sahaja.

 

PENERANGAN

Pembayar cukai hendaklah memastikan tarikh tempoh perakaunan dan tempoh asas yang dimasukkan adalah betul dan lengkap.

CATATAN

Terpakai untuk Borang TN sahaja.

 

PENERANGAN

Amanah perniagaan yang menuntut / menyerahkan kerugian di bawah peruntukan relif kumpulan hendaklah mengemukakan Borang (RK-T) / Borang (RK-S) bagi Borang TN, yang mana berkenaan.

CATATAN

 1. Bahagian: Pendapatan sehingga Cukai Kena Dibayar / Dibayar Balik
  • Kesilapan dalam amaun yang dimasukkan di ruangan dari Bahagian 'Pendapatan' sehingga Bahagian 'Cukai Kena Dibayar / Dibayar Balik'.
 2. Bahagian: Cukai Kena Dibayar
  1. Jumlah amaun di ruangan 'Pecahan Pendapatan Bercukai' tidak sama dengan amaun di ruangan 'Pendapatan Bercukai'.
  2. Ada amaun diisi di ruangan 'Pendapatan Bercukai' tetapi pengiraan cukai tidak ditunjukkan.
  3. Pecahan Pendapatan Bercukai tidak mengikut jadual cukai yang dikeluarkan oleh HASiL.
  4. Menggunakan kadar cukai yang salah.
  5. 'Jumlah Cukai Pendapatan' berbeza dengan pengiraan cukai pendapatan.
  6. Jumlah Pendapatan Bercukai salah disebabkan kesilapan matematik.
  7. Mengisi amaun 'Cukai Kena Dibayar' di ruangan 'Cukai Dibayar Balik' atau sebaliknya.
  8. Amaun tuntutan di bawah 'Pelepasan cukai seksyen 132 dan 133' melebihi amaun 'Jumlah Cukai Yang Dikenakan'.

 

PENERANGAN

Pembayar cukai hendaklah memastikan amaun yang dimasukkan dan pengiraan cukai adalah benar dan tepat.

CATATAN

 1. Tiada maklumat berikut:
  1. Nama
  2. No. Pengenalan / Pasport
  3. Jawatan
 2. Tandatangan
  1. Tiada tandatangan.
  2. Tandatangan di luar petak yang disediakan dalam borang.
  3. Menggunakan cap tandatangan.
  4. Borang Nyata bukan ditandatangani oleh pemegang jawatan yang layak (bagi pihak sesuatu syarikat / kumpulan orang) seperti dikehendaki di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967.
 3. Butiran di Bahagian 'Akuan' adalah tidak sama dengan maklumat asas pembayar cukai walaupun akuan menunjukkan 'Borang Nyata diisi bagi pihak sendiri'.

 

PENERANGAN

Borang Nyata yang tidak ditandatangani tidak akan diproses. Penggunaan cap tandatangan adalah tidak dibenarkan. Butiran di bahagian ini hendaklah diisi dengan betul dan lengkap.

CATATAN

Tiada maklumat alamat surat-menyurat.

PENERANGAN

Borang nyata tidak akan diproses. Butiran di bahagian ini hendaklah diisi dengan betul dan lengkap.

CATATAN

Tiada maklumat tarikh diluluskan oleh Menteri.

PENERANGAN

Borang nyata tidak akan diproses. Butiran di bahagian ini hendaklah diisi dengan betul dan lengkap.

CATATAN

 1. Data yang dikemukakan tidak dapat diproses.
 2. C.P.8D dikemukakan dengan menggunakan kaedah selain daripada e-CP8D, e-mel atau pemacu USB.
 3. Mengemukakan C.P.8D bagi lebih daripada satu majikan dalam satu pemacu USB adalah TIDAK dibenarkan.
 4. Maklumat C.P.8D dalam pemacu USB tidak menggunakan format yang telah ditetapkan oleh HASiL.

 

PENERANGAN

Peranti yang dibenarkan untuk pengemukaan C.P.8D adalah pemacu USB.

Pengemukaan C.P.8D melalui kemudahan e-mel hendaklah dihantar ke alamat CP8D@hasil.gov.my.

CATATAN

 1. Bahagian akuan tidak lengkap.
 2. Tandatangan bagi pihak / tandatangan fotokopi / jawatan yang dinyatakan dibahagian akuan adalah tidak diterima.
 3. Tempoh perakaunan dan Tempoh asas adalah berbeza.
 4. Terdapat perbezaan nama syarikat dengan maklumat dalam rekod LHDNM.

 

PENERANGAN

C204B hanya boleh ditandatangani oleh pemegang jawatan yang layak seperti yang dinyatakan dibahagian akuan pada borang.

Pembayar cukai perlu kemukakan salinan resolusi pengarah.

Pembayar cukai perlu kemukakan salinan Sijil Pemerbadanan Syarikat (Seksyen 17 Akta Syarikat 2016) dan Sijil Pertukaran Nama Syarikat dari SSM.