Penghantaran secara dalam talian melalui platform e-Filing dalam sistem MyTax, https://mytax.hasil.gov.my.

Berikut merupakan langkah-langkah bagi mengaktifkan akaun sistem MyTax HASiL:

Log Masuk Kali Pertama Yang Telah Berdaftar Tetapi Tiada Sijil Digital

  1. Sila Pilih Nombor Pengenalan.
  2. Masukkan Nombor Pengenalan.
  3. Klik butang Hantar.
  4. Sistem akan memaparkan Sijil Digital tidak wujud.
  5. Terdapat dua kaedah untuk meneruskan pendaftaran sijil digital iaitu:
    • e-CP55D - permohonan di web.
    • e-KYC - pengecaman identiti wajah di mobile.