Akademi

Akademi Percukaian Malaysia (APM) merupakan institusi latihan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL). APM menggunakan kaedah pembelajaran secara bersemuka dan pembelajaran dalam talian. Norma baharu dalam pengajaran dan pembelajaran dalam talian terus disesuaikan menerusi platform Learning Management System (LMS), Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom dan sepertinya.

  • Mengendalikan aktiviti pembelajaran dan latihan dalaman melalui pelbagai program dalam bidang percukaian dan soft-skill untuk pegawai HASiL.
  • Mengembangkan dan meluaskan perspektif percukaian dalam kalangan orang awam ke arah pematuhan cukai secara sukarela menerusi Program Pembelajaran Cukai.

Program latihan dalaman yang dijalankan di APM terbahagi kepada 2 kategori iaitu kursus wajib bagi tujuan pengesahan perkhidmatan dan kenaikan pangkat, serta kursus kemahiran.

Selain kursus dan latihan dalaman untuk pegawai LHDNM, APM turut melaksanakan kursus-kursus antarabangsa yang dianjurkan dengan kerjasama organisasi percukaian antarabangsa termasuk Commonwealth Association of Tax Administrator (CATA), Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), Japan International Cooperation Agency (JICA) dan South Centre (SC) menerusi Pusat Latihan Antarabangsa dan Profesional (PLAP).

Program dan kursus antarabangsa yang dijalankan bukan sahaja disasarkan kepada pegawai LHDNM tetapi juga kepada pegawai-pegawai cukai dari negara-negara Association of South East Asian Nations (ASEAN), negara-negara terpilih di Asia, Afrika, kawasan Kepulauan Pasifik dan negara-negara Komanwel yang lain. Penyertaan juga dibuka kepada pegawai-pegawai dari Kementerian Kewangan Malaysia.

Fokus kursus dan latihan meliputi pelbagai topik termasuk percukaian antarabangsa, percukaian syarikat multinasional, digital ekonomi, pengauditan industri khas, triti, pentadbiran percukaian dan pindahan harga.

Di samping program latihan dalaman dan kursus antarabangsa, APM juga menjalankan program pembelajaran cukai untuk orang ramai terutamanya golongan profesional bagi meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka mengenai bidang cukai tertentu seperti cukai pegangan, audit cukai, tanggungjawab majikan, rayuan cukai, e-perdagangan, pindahan harga, syarikat pemegang pelaburan dan pendapatan dari sumber luar.

Berikut merupakan kursus antarabangsa dan program pembelajaran cukai yang akan dijalankan oleh PLAP, APM dalam tahun 2024. Namun penyertaan bagi kursus antarabangsa adalah berdasarkan jemputan sahaja. Kursus antarabangsa pada tahun 2024 dilaksanakan dalam 2 kaedah pembelajaran iaitu secara bersemuka dan dalam talian disebabkan kedua-dua platform ini masih mendapat sambutan dan relevan.

NO TARIKH* KURSUS KAEDAH SASARAN PESERTA
1 17 JAN - 17 FEB 2024 MODUL PERCUKAIAN ANTARABANGSA: INTRODUCTION TO TAX TREATIES e- Pembelajaran
(Kelas secara maya)
Peserta terpilih sahaja
2 23 JAN 2024 LEARNING FROM EXPERTS SERIES (LFE): TAX AUDIT FRAMEWORK AND RECENT DEVELOPMENT Bersemuka Terbuka untuk orang awam
3 19 – 23 FEB 2024 IRBM-MTCP-JICA: TCTP ON INTERNATIONAL TAXATION Bersemuka Peserta terpilih sahaja
4 28 FEB 2024 LEARNING FROM EXPERT SERIES (LFE): TAX APPEALS – RULES & PROCEDURES Bersemuka Terbuka untuk orang awam
5 6 MAC 2024 LEARNING FROM EXPERT SERIES (LFE): THE PRINCIPLES AND ESSENTIALS OF WITHHOLDING TAX Bersemuka Terbuka untuk orang awam
6 7 MAC – 7 APR 2024 MODUL PERCUKAIAN ANTARABANGSA: THE GLOBAL FORUM A TOOL TO COMBAT TAX EVASION e- Pembelajaran
(Kelas secara maya)
Peserta terpilih sahaja
7 19 - 21 MAC 2024 IRBM – SCTI: PILLAR II - GLOBE RULES & STTR (VIRTUAL) e- Pembelajaran
(Kelas secara maya)
Peserta terpilih sahaja
8 30 APRIL 2024 LEARNING FROM EXPERTS SERIES (LFE): E-COMMERCE TAXATION Bersemuka Terbuka untuk orang awam
9 8 MEI 2024 LEARNING FROM EXPERT SERIES (LFE): TRANSFER PRICING – FUNDAMENTALS, PRINCIPLES AND DOCUMENTATIONS Bersemuka Terbuka untuk orang awam
10 13 – 15 MEI 2024 IRBM – OECD: TRANSFER PRICING AUDITS ON SPECIFIC INDUSTRIES SUCH AS MINING, BANKING OR INSURANCE e- Pembelajaran
(Kelas secara maya)
Peserta terpilih sahaja
11 13 – 17 MEI 2024 IRBM – IBFD: DIGITAL ASSETS Bersemuka Peserta terpilih sahaja
12 29 MEI 2024 LEARNING FROM EXPERT SERIES (LFE): INVESTMENT HOLDING COMPANY Bersemuka Terbuka untuk orang awam
13 24 – 28 JUN 2024 IRBM – CATA: WORKSHOP ON TAXATION OF INTERNATIONAL TRANSACTIONS (TOIT) - TAX TREATIES Bersemuka Peserta terpilih sahaja
14 1 – 5 JULAI 2024 IRBM – CATA: WORKSHOP ON TAXATION OF INTERNATIONAL TRANSACTIONS (TOIT) – TRANSFER PRICING Bersemuka Peserta terpilih sahaja
15 22 – 23 JULAI 2024 IRBM – CTIM: NATIONAL TAX CONFERENCE (NTC) Bersemuka Terbuka untuk orang awam
16 15 OGOS 2024 LEARNING FROM EXPERT SERIES (LFE): TAXATION ON FOREIGN SOURCE INCOME (FSI) Bersemuka Terbuka untuk orang awam
17 2 SEPT – 30 OKT 2024 IRBM–MATA: SLK KOMPREHENSIF 2024 Bersemuka Peserta terpilih sahaja
18 30 SEPT – 4 OKT 2024 IRBM – IBFD: HIGH NET WORTH INDIVIDUAL Bersemuka Peserta terpilih sahaja
19 14 – 18 OKTOBER 2024 IRBM – OECD: MAP – DISPUTE RESOLUTION WITH A FOCUS ON TRANSFER PRICING Bersemuka Peserta terpilih sahaja
20 23 OKTOBER 2024 LEARNING FROM EXPERT SERIES (LFE): EMPLOYER’S TAX OBLIGATION (MTD) Bersemuka Terbuka untuk orang awam
* Kesemua kursus yang ditawarkan adalah tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa

Untuk maklumat lanjut berkenaan kemudahan APM, sila hubungi:

Pejabat Pendaftar,
Akademi Percukaian Malaysia,
Persiaran Wawasan,
43650 Bandar Baru Bangi,
Selangor, Malaysia.
Telefon: +603-89243600 / +603-89245800
Faks: +603-89257299
Pegawai Perhubungan Awam: Klik disini