Kadar Cukai Keuntungan Harta Tanah

Kadar CKHT adalah berbeza mengikut kategori pelupus dan tempoh pegangan aset. Di bawah Jadual 5 ACKHT pelupus dikategorikan kepada tiga bahagian seperti berikut:

 

 1. Bahagian I Jadual 5 ACKHT

  Pelupus di Bahagian I adalah selain daripada pelupus kategori Bahagian II dan III. Contohnya individu warganegara Malaysia dan perkongsian.

   

 2. Bahagian II Jadual 5 ACKHT

  Pelupus di Bahagian II adalah syarikat yang diperbadankan di Malaysia, pemegang amanah bagi suatu amanah, dan kumpulan orang yang didaftarkan di bawah mana – mana undang – undang  bertulis di Malaysia.

   

 3. Bahagian III Jadual 5 ACKHT

  Pelupus di Bahagian III adalah individu bukan warganegara dan bukan pemastautin tetap, atau harta pusaka si mati yang bukan warganegara dan bukan juga pemastautin tetap atau syarikat yang tidak diperbadankan di Malaysia.

 

Bagi tempoh 1.1.2014 sehingga 31.12.2018, CKHT tidak dikenakan kepada pelupus kategori Bahagian I Jadual 5 ACKHT yang melupuskan aset selepas lima tahun dari tarikh pemerolehan aset.

Bagi tempoh 1.1.2019 hingga 31.12.2021, pelupus kategori Bahagian I Jadual 5 ACKHT dikenakan CKHT pada kadar minimum 5% bagi aset yang dilupuskan selepas lima tahun dari tarikh pemerolehan aset.

Walaubagaimanapun, mulai 1.1.22 kadar CKHT kembali tidak dikenakan kepada Bahagian I Jadual 5 yang melupuskan asset selepas 5 tahun dari tahun pemerolehan asset. Manakala kadar cukai bagi pelupus kategori Bahagian II dan III Jadual 5 dikekalkan.

 

 1. Kadar CKHT bagi pelupusan aset yang tertakluk di bawah Bahagian I Jadual 5 ACKHT:

  Tempoh Pelupusan

  Kadar Cukai (%)

  1.1.2010 hingga 31.12.2011

  1.1.2012 hingga 31.12.2012

  1.1.2013 hingga 31.12.2013

  1.1.2014 hingga 31.12.2018

  1.1.2019 hingga 31.12.2021

  Mulai 1.1.2022

  Dalam tempoh 2 tahun

  5

  10

  15

  30

  30

  30

  Dalam tahun ke-3

  5

  5

  10

  30

  30

  30

  Dalam tahun ke-4

  5

  5

  10

  20

  20

  20

  Dalam tahun ke-5

  5

  5

  10

  15

  15

  15

  Dalam tahun ke-6 atau seterusnya

  5 *

  5 **

  5 ***

  0

  5

  Tiada

   

 2. Kadar CKHT bagi pelupusan aset oleh pelupus di Bahagian II Jadual 5 ACKHT:

  Tempoh Pelupusan

  Kadar Cukai (%)

  1.1.2010 hingga 31.12.2011

  1.1.2012 hingga 31.12.2012

  1.1.2013 hingga 31.12.2013

  1.1.2014 hingga 31.12.2018

  Mulai 1.1.2019

  Dalam tempoh 2 tahun

  5

  10

  15

  30

  30

  Dalam tahun ke-3

  5

  5

  10

  30

  30

  Dalam tahun ke-4

  5

  5

  10

  20

  20

  Dalam tahun ke-5

  5

  5

  10

  15

  15

  Dalam tahun ke-6 atau seterusnya

  5 *

  5 **

  5 ***

  5

  10

   

 3. Kadar CKHT bagi pelupusan aset oleh pelupus di Bahagian III Jadual 5 ACKHT:

  Tempoh Pelupusan

  Kadar Cukai (%)

  1.1.2010 hingga 31.12.2011

  1.1.2012 hingga 31.12.2012

  1.1.2013 hingga 31.12.2013

  1.1.2014 hingga 31.12.2018

  Mulai 1.1.2019

  Dalam tempoh 2 tahun

  5

  10

  15

  30

  30

  Dalam tahun ke-3

  5

  5

  10

  30

  30

  Dalam tahun ke-4

  5

  5

  10

  30

  30

  Dalam tahun ke-5

  5

  5

  10

  30

  30

  Dalam tahun ke-6 atau seterusnya

  5 *

  5 **

  5 ***

  5

  10

 

Nota:

* Pembayaran CKHT bagi tempoh 1.1.2010 hingga 31.12.2011 telah diberi pengecualian melalui melalui Perintah CKHT (Pengecualian) (No.2) 2009 [P.U. (A) 486/2009]
** Pembayaran CKHT bagi tempoh 1.1.2012 hingga 31.12.2012 telah diberi pengecualian melalui melalui Perintah CKHT (Pengecualian) 2011 [P.U. (A) 434/2011]
*** Pembayaran CKHT bagi tempoh 1.1.2013 hingga 31.12.2013 telah diberi pengecualian melalui melalui Perintah CKHT (Pengecualian) 2012 [P.U. (A) 415/2012]
Di lawati :
Kemaskini : :