PROSEDUR PENGEMUKAAN BORANG NYATA CUKAI KEUNTUNGAN HARTA TANAH

 1. Berkuatkuasa mulai 01.01.2010, pelupus dan pemeroleh perlu mengemukakan Borang Nyata Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT) seperti berikut:

  1. Pelupus
   • Borang CKHT 1A - Pelupusan Harta Tanah
   • Borang CKHT 1B - Pelupusan Syer Syarikat Harta Tanah (SHT)
   • Borang CKHT 3 - Pemberitahuan Pelupusan Aset Tidak Dikenakan Cukai / Dikecualikan Cukai

  2. Pemeroleh
   • Borang CKHT 2A - Pemerolehan Harta Tanah / Syer Dalam SHT

 2. Nota panduan pengisian Borang Nyata CKHT boleh diperolehi di Portal Rasmi LHDNM

 3. Kaedah pengemukaan borang nyata CKHT

  1. Secara Manual
   • Borang Nyata CKHT boleh didapati di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL) yang berhampiran atau dimuat turun dan dicetak di Portal Rasmi LHDNM. Penggunaan borang PDF adalah dibenarkan.
   • Setiap pelupus dan pemeroleh dikehendaki mengemukakan Borang CKHT 1A / CKHT 1B dan CKHT 2A ke Pejabat HASiL di mana fail cukai pendapatan pelupus dikendalikan atau Pejabat HASiL lain yang berhampiran.
   • Pelupus dan pemeroleh dikecualikan daripada mengemukakan Borang Nyata CKHT sekiranya pelupusan aset tertakluk di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967.

  2. e-CKHT
   • Pengemukaan Borang CKHT 1A / CKHT 1B / CKHT 2A / CKHT 3 secara dalam talian melalui platform e-CKHT dalam sistem MyTax melalui https://mytax.hasil.gov.my/. (Manual Pengguna e-CKHT)
   • Maklumat pelupusan dan pemerolehan dalam e-CKHT perlu diisi dengan tepat dan lengkap serta dikemukakan secara dalam talian. Pelupus atau pemeroleh perlu menyimpan dokumen sokongan pelupusan, pemerolehan dan tuntutan perbelanjaan untuk semakan sekiranya diminta oleh HASiL.
   • Borang Nyata CKHT yang telah dikemukakan secara e-CKHT dan pengesahan penerimaan Borang Nyata CKHT boleh dicetak atau disimpan.
   • Pelupus atau pemeroleh boleh membuat semakan semula pengesahan penerimaan Borang Nyata CKHT yang telah dikemukakan secara e-CKHT melalui laman sesawang HASiL https://mytax.hasil.gov.my/ dengan memasukkan nombor pengenalan dan kata laluan.
Di lawati :
Kemaskini : :