Prosedur Pengemukaan Borang Nyata Cukai Keuntungan Harta Tanah

PROSEDUR PENGEMUKAAN BORANG NYATA CUKAI KEUNTUNGAN HARTA TANAH

 1. Berkuatkuasa mulai 01.01.2010, pelupus dan pemeroleh perlu mengemukakan Borang Nyata Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT) seperti berikut:

  1. Pelupus
   • Borang CKHT 1A - Pelupusan Harta Tanah
   • Borang CKHT 1B - Pelupusan Syer Syarikat Harta Tanah (SHT)
   • Borang CKHT 3 - Pemberitahuan Pelupusan Aset Tidak Dikenakan Cukai / Dikecualikan Cukai

  2. Pemeroleh
   • Borang CKHT 2A - Pemerolehan Harta Tanah / Syer Dalam SHT

 2. Nota panduan pengisian Borang Nyata CKHT boleh diperolehi di Portal Rasmi LHDNM

 3. Kaedah pengemukaan borang nyata CKHT

  1. Secara Manual
   • Borang Nyata CKHT boleh didapati di cawangan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL) yang berhampiran atau dimuat turun dan dicetak di Portal Rasmi LHDNM. Penggunaan borang PDF adalah dibenarkan.
   • Setiap pelupus dan pemeroleh dikehendaki mengemukakan Borang CKHT 1A / CKHT 1B dan CKHT 2A bersama-sama dokumen sokongan (rujuk senarai semak di Borang Nyata CKHT berkaitan) ke cawangan HASiL di mana fail cukai pendapatan pelupus dikendalikan atau cawangan lain yang berhampiran.
   • Pelupus dan pemeroleh dikecualikan daripada mengemukakan Borang Nyata CKHT sekiranya pelupusan aset tertakluk di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967.

  2. e-Filling CKHT
   • Pengisian secara e-Filling boleh dibuat di laman sesawang HASiL melalui https://mytax.hasil.gov.my/.
   • Pelupus atau pemeroleh perlu mendaftar sebagai pengguna e-Filling menggunakan sijil digital. Sekiranya tiada, permohonan hendaklah dibuat mengikut prosedur permohonan sijil digital e-Filing.
   • Borang Nyata CKHT yang lengkap perlu dicetak dan ditandatangani serta dikemukakan bersama-sama dokumen sokongan (rujuk senarai semak di Borang Nyata CKHT berkenaan) ke cawangan HASiL di mana fail cukai pendapatan pelupus dikendalikan atau cawangan lain yang berhampiran

  3. e-Lodgement CKHT
   1. Kemudahan e-Lodgement CKHT hanya terpakai bagi:
    • Transaksi pelupusan dan pemerolehan harta tanah sahaja (Borang CKHT 1A / CKHT 2A / CKHT 3)
    • Pelupus / pemeroleh individu yang berdaftar sebagai Pengguna e-Filing.
    • Pelupusan aset yang melibatkan satu tarikh pemerolehan sahaja. Sekiranya pelupusan aset melebihi satu tarikh pemerolehan, pengemukaan Borang CKHT 1A perlu dibuat secara manual.
    • Tarikh pelupusan mulai 1 Januari 2013

   2. e-Lodgement tidak terpakai bagi situasi berikut:
    • Pelupus membuat permohonan pengecualian di bawah Seksyen 8 ACKHT 1976; atau
    • Pelupusan yang memerlukan penilaian harga pasaran dari Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta (JPPH)

   3. Kaedah penggunaan e-Lodgement CKHT:
    • Pengemukaan Borang CKHT 1A / CKHT 2A / CKHT 3 secara e-Lodgement boleh dibuat di laman sesawang HASiL melalui https://mytax.hasil.gov.my/.
    • Pelupus atau pemeroleh perlu mendaftar sebagai pengguna e-Filing mengguna sijil digital. Sekiranya tiada, permohonan hendaklah dibuat mengikut prosedur permohonan sijil digital e-Filing.
    • Maklumat pelupusan dan pemerolehan dalam e-Lodgement perlu diisi dengan tepat dan lengkap serta dikemukakan secara dalam talian. Pelupus atau pemeroleh perlu menyimpan dokumen sokongan pelupusan, pemerolehan dan tuntutan perbelanjaan untuk semakan (rujuk senarai semak di Borang Nyata CKHT berkaitan) sekiranya diminta oleh HASiL.
    • Borang Nyata CKHT yang telah dikemukakan secara e-Lodgement dan pengesahan penerimaan Borang Nyata CKHT boleh dicetak atau disimpan.
    • Pelupus atau pemeroleh boleh membuat semakan semula pengesahan penerimaan Borang Nyata CKHT yang telah dikemukakan secara e-Lodgement melalui laman sesawang HASiL https://mytax.hasil.gov.my/ dengan memasukkan nombor pengenalan dan kata laluan e-Filing.
Di lawati :
Kemaskini : :