Memohon Pengecualian Menghantar Borang

Permohonan boleh dikemukakan dalam keadaan di mana;

  • Telah menghentikan operasi perniagaan sama ada untuk sementara waktu atau buat selama-lamanya.
  • Syarikat dalam proses pembubaran sama ada secara sukarela atau melalui satu perintah mahkamah

Permohonan perlulah dibuat secara bertulis dengan mengemukakannya ke Pejabat HASiL di mana fail anda ditadbir.

Dokumen sokongan bagi menunjukkan sebab-sebab permohonan dikemukakan perlu disertakan bersama.

Penutupan Fail Secara Kekal

Permohonan boleh dikemukakan dalam keadaan di mana;

  • Syarikat telah menghentikan operasi perniagaan buat selama-lamanya.
  • Syarikat dalam proses pembubaran sama ada secara sukarela atau
  • melalui satu perintah mahkamah

Permohonan perlulah dibuat secara bertulis dengan mengemukakannya ke Pejabat HASiL di mana fail syarikat ditadbir.

Dokumen sokongan bagi menunjukkan sebab-sebab permohonan dikemukakan perlu disertakan bersama.

Memohon Memindahkan Fail

Fail fizikal cukai boleh dipindahkan ke Pejabat HASiL lain dalam keadaan di mana ;

  • Alamat surat menyurat syarikat telah bertukar dan alamat tersebut adalah dibawah pentadbiran Pejabat HASiL yang lain. Walaubagaimanapun, pihak HASiL akan memberikan pertimbangan yang sewajarnya sebelum memindahkan fail fizikal syarikat
  • Menerima permohonan daripada syarikat untuk memindahkan fail fizikal cukai pendapatan syarikat ke Pejabat HASiL yang difikirkan bersesuaian

Permohonan secara bertulis bagi menerangkan maksud anda perlu dikemukakan ke Pejabat HASiL di mana fail syarikat ditadbir.