Rebat Cukai Pendapatan Bagi Individu Yang Mempunyai Pendapatan Bercukai Kurang Daripada RM35,000.

No Rebat Cukai

Tahun Taksiran
2001 - 2008

(RM)

Tahun Taksiran
2009 & Seterusnya

(RM)

a Taksiran Berasingan
Isteri
Suami
-
350
350
-
400
400
b Taksiran Bersama
Isteri
Suami
-
350
350
-
400
400
  Jumlah 700 800
b Taksiran Di mana Salah Seorang Suami Atau Isteri Tiada Jumlah Pendapatan
Isteri
Suami
-

350
350
-

400
400
  Jumlah 700 800

Lain-Lain Rebat Cukai

No Rebat Cukai (RM)
a Zakat/Fitrah Amaun maksimum tertakluk kepada cukai yang dikenakan
b Levi Pekerja Asing (Tidak terpakai mulai tahun taksiran 2011) Amaun maksimum tertakluk kepada cukai yang dikenakan
c

Levi pelepasan bagi perjalanan umrah/perjalanan tujuan bagi keagamaan agama lain

Terhad kepada 2 kali perjalanan
Kelas Penerbangan ASEAN [RM]
ASEAN [RM] Selain ASEAN [RM]
Ekonomi 8 20
Selain Ekonomi 50 150