Budaya Korporat

BUDAYA KORPORAT

VISI

Pentadbir Cukai Terunggul

MISI

Kami sentiasa berusaha untuk :
i. Memaksimumkan pematuhan sukarela
ii. Memberikan perkhidmatan terbaik
iii. Mengoptimumkan operasi organisasi
iv. Mengekalkan tahap kompetensi tertinggi

OBJEKTIF

Melaksanakan Sistem Percukaian Yang Berkesan, Adil Dan Saksama

SLOGAN

Bersama Membangun Negara

DASAR KUALITI

Berteraskan integriti, kami komited memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk pelanggan

MOTO PERKHIDMATAN

Perkhidmatan Terbaik Untuk Anda