BUDAYA KORPORAT

VISI

Pentadbir Cukai Terunggul

MISI

Kami sentiasa berusaha untuk :
i. Memberikan perkhidmatan terbaik
ii. Mengoptimumkan operasi organisasi
iii. Memaksimumkan pematuhan sukarela
iv. Mengekalkan tahap kompetensi tertinggi

OBJEKTIF

Melaksanakan Sistem Percukaian Yang Berkesan, Adil Dan Saksama

SLOGAN

Bersama-sama Membangunkan Negara

DASAR KUALITI

Berteraskan integriti, kami komited memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk pelanggan

MOTO PERKHIDMATAN

Perkhidmatan Terbaik Untuk Anda