Pengenaan Penalti Dan Kenaikan Atas Taksiran Cukai

PENGENAAN PENALTI DAN KENAIKAN ATAS TAKSIRAN CUKAI

 1. Penalti di bawah subseksyen 29(3) ACKHT 1976
  • Penalti di bawah subseksyen 29(3) ACKHT 1976 boleh dikenakan sekiranya:
   1. Borang CKHT 1A / CKHT 1B gagal dikemukakan dengan lengkap dalam tempoh 60 hari dari tarikh pelupusan aset;
   2. Borang CKHT 1A / CKHT 1B dikemukakan selepas tarikh lanjutan masa yang dibenarkan; atau
   3. Pelupus gagal mengisytiharkan pelupusan aset yang boleh dikenakan cukai.
  • Penalti boleh dikenakan sehingga 3 kali ganda jumlah cukai dikenakan.

 2. Penalti di bawah subseksyen 30(2) ACKHT 1976
  • Jika seseorang membuat suatu penyata yang tidak betul berkenaan suatu pelupusan aset atau memberikan maklumat yang tidak betul, KPHDN boleh mengenakan penalti di bawah subseksyen 30(2) ACKHT 1976.
  • Penalti yang boleh dikenakan adalah bersamaan dengan amaun cukai terkurang lapor (maksimum sebanyak 100%).

 3. Kenaikan di bawah subseksyen 14(5) ACKHT 1976
  • Pelupus akan dikenakan suatu kenaikan di bawah peruntukan ini jika membuat suatu penyata yang tidak betul di bawah subseksyen 13(6) ACKHT 1976 iaitu kesilapan mengisi Borang CKHT 3 yang menyebabkan pemeroleh gagal meremit bayaran di bawah subseksyen 21B(1) atau (1A) ACKHT 1976.
  • Kenaikan adalah sebanyak 10% atas jumlah cukai dikenakan.
Di lawati :
Kemaskini : :