Tahun Taksiran 2023
Peratus
 • Syarikat dengan modal berbayar tidak melebihi RM2.5 juta dan pendapatan kasar perniagaan tidak melebihi RM50 juta
 
 • RM150,000 yang pertama
15%
 
 • RM150,001 hingga RM600,000
17%
 
 • RM600,001 dan seterusnya
24%
 • Syarikat selain kategori di atas
24%
Tahun Taksiran 2020 - 2022
Peratus
 • Syarikat dengan modal berbayar tidak melebihi RM2.5 juta dan pendapatan kasar perniagaan tidak melebihi RM50 juta
 
 • RM600,000 yang pertama
17%
 
 • Baki Seterusnya
24%
 • Syarikat selain kategori di atas
24%
Tahun Taksiran 2019
Peratus
 • Syarikat dengan modal berbayar tidak melebihi RM2.5 juta
 
 • RM500,000 yang pertama
17%
 
 • Baki Seterusnya
24%
 • Syarikat dengan modal berbayar melebihi RM2.5 juta
24%
Tahun Taksiran 2017 - 2018
Peratus
 • Syarikat dengan modal berbayar tidak melebihi RM2.5 juta
 
 • RM500,000 yang pertama
18%
 
 • Baki Seterusnya
24%
 • Syarikat dengan modal berbayar melebihi RM2.5 juta
24%
Tahun Taksiran 2016
Peratus
 • Syarikat dengan modal berbayar tidak melebihi RM2.5 juta
 
 • RM500,000 yang pertama
19%
 
 • Baki Seterusnya
24%
 • Syarikat dengan modal berbayar melebihi RM2.5 juta
24%
Tahun Taksiran 2009 hingga 2015
Peratus
 • Syarikat dengan modal berbayar tidak melebihi RM2.5 juta
 
 • RM500,000 yang pertama
20%
 
 • Baki Seterusnya
25%
 • Syarikat dengan modal berbayar melebihi RM2.5 juta
25%
Tahun Taksiran 2008
Peratus
 • Syarikat dengan modal berbayar tidak melebihi RM2.5 juta
 
 • RM500,000 yang pertama
20%
 
 • Baki Seterusnya
26%
 • Syarikat dengan modal berbayar melebihi RM2.5 juta
26%
Tahun Taksiran 2007
Peratus
 • Syarikat dengan modal berbayar tidak melebihi RM2.5 juta
 
 • RM500,000 yang pertama
20%
 
 • Baki Seterusnya
27%
 • Syarikat dengan modal berbayar melebihi RM2.5 juta
27%