TAHUN
TAJUK
TARIKH DIKELUARKAN
2022 Rangka Kerja Audit Cukai Kewangan Dan Insurans 01.05.2022
2022 Rangka Kerja Audit Cukai Petroleum 01.05.2022
2022 Rangka Kerja Audit Cukai 01.05.2022
2021 Rangka Kerja Audit Majikan 01.10.2021
2020 Rangka Kerja Audit Cukai Kewangan Dan Insurans
*Telah digantikan dengan Rangka Kerja Audit Cukai Kewangan Dan Insurans (01.05.2022) - Rujuk Tahun 2022
18.11.2020
2020 Rangka Kerja Audit Pematuhan 15.06.2020
2019 Rangka Kerja Audit Harga Pindahan 15.12.2019
2019 Rangka Kerja Audit Cukai Petroleum
*Telah digantikan dengan Rangka Kerja Audit Cukai Petroleum (01.05.2022) - Rujuk Tahun 2022
15.12.2019
2019 Rangka Kerja Audit Cukai
*Telah digantikan dengan Rangka Kerja Audit Cukai (01.05.2022) - Rujuk Tahun 2022
15.12.2019
2018 Rangka Kerja Audit Cukai
*Telah digantikan dengan Rangka Kerja Audit Cukai (15.12.2019) - Rujuk Tahun 2019
01.04.2018
2017 Rangka Kerja Audit Cukai
*Telah digantikan dengan Rangka Kerja Audit Cukai (01.04.2018) - Rujuk Tahun 2018
01.05.2017
2015 Rangka Kerja Audit Cukai Pegangan 01.08.2015
2015 Rangka Kerja Audit Cukai Kewangan Dan Insurans
*Telah digantikan dengan Rangka Kerja Audit Cukai Kewangan Dan Insurans (18.11.2020) - Rujuk Tahun 2020
01.06.2015
2015 Rangka Kerja Audit Cukai
*Telah digantikan dengan Rangka Kerja Audit Cukai (01.05.2017) - Rujuk Tahun 2017
01.02.2015
2013 Rangka Kerja Audit LHDNM
*Bahagian I - telah digantikan dengan Rangka Kerja Audit Cukai (01.02.2015) - Rujuk Tahun 2015

*Bahagian II - telah digantikan dengan Rangka Kerja Audit Cukai Petroleum (15.12.2019) - Rujuk Tahun 2019

*Bahagian III - telah digantikan dengan Rangka Kerja Audit Harga Pindahan (15.12.2019) - Rujuk Tahun 2019
01.04.2013
2009 Rangka Kerja Audit Cukai (Pindaan 2009)
*Telah digantikan dengan Rangka Kerja Audit Cukai (01.04.2013) - Rujuk Tahun 2013
01.01.2009
2007 Rangka Kerja Audit Cukai
*Telah digantikan dengan Rangka Kerja Audit Cukai (01.01.2019) - Rujuk Tahun 2009
01.01.2007

Rangka Kerja Pungutan Cukai 2021 - Rangka Kerja Pungutan Cukai ini menggantikan Rangka Kerja Pungutan Cukai yang dikeluarkan pada 20 April 2016