Cukai pendapatan ialah cukai yang dikenakan pada setiap tahun terhadap seseorang yang menerima pendapatan bersifat hasil seperti:

a)    Laba / keuntungan daripada sesuatu perniagaan;

b)    Laba / keuntungan daripada penggajian;

c)     Dividen, faedah atau diskaun;

d)    Sewa, royalti atau premium;

e)    Pencen, anuiti atau bayaran berkala lain; dan

f)     Laba / keuntungan yang tidak termasuk dalam mana-mana butiran di atas.

Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP) menguatkuasakan hal-ehwal pentadbiran dan kutipan cukai pendapatan ke atas orang dan pendapatan yang layak dikenakan cukai.

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL) pula merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Kewangan yang bertanggungjawab memungut dan mentadbir cukai langsung negara.