Semakan status sekatan perjalanan boleh dibuat melalui laman web Imigresen di Semakan Sekatan Perjalanan

Nombor Untuk Dihubungi : Pegawai Perhubungan Awam

Bayaran Cukai

 1. ByrHasil atau Pembayaran Cukai 
  Sila isikan maklumat berikut:
  1. Lengkapkan nombor rujukan cukai / nombor pendaftaran syarikat bagi syarikat atau nombor kad pengenalan baharu / pasport bagi individu
  2. Lengkapkan Kod dan Jenis bayaran, pilih 084 / 095 (Bayaran Cukai Pendapatan) atau 090 (Bayaran Cukai Keuntungan Harta Tanah)
  3. Lengkapkan tahun taksiran tunggakan cukai
  4. Bilangan ansuran : 99

 1. Bayaran sepenuhnya mengikut amaun seperti pada perakuan / sijil secara tunai atau secara atas talian melalui https://byrhasil.hasil.gov.my/
 2. Jika tidak dapat menjelaskan tanggungan cukai sepenuhnya, pembayar cukai masih boleh memohon pelepasan sementara untuk perjalanan ke luar negara dengan syarat berikut :
  1. Pembayar cukai atau wakil hadir ke / menghubungi Pejabat HASiL yang mengendalikan fail pembayar cukai.
  2. Mengemukakan surat permohonan yang mengandungi maklumat destinasi, tujuan dan tempoh di luar negara
  3. Membuat bayaran 50% daripada jumlah cukai tertunggak. Rujuk cara bayaran seperti di atas.
  4. Surat pelepasan sementara akan dikeluarkan kepada pembayar cukai dengan menyatakan tempoh pelepasan sementara yang diberikan
 3. Resit bayaran dan dokumen permohonan dikemukakan 5 hari sebelum tarikh perjalanan.
 4. Pegawai Perhubungan Awam