TARIKH PELUPUSAN DAN TARIKH PEMEROLEHAN

Pelupus perlu mengenal pasti tarikh pemerolehan dan pelupusan aset kerana kedua-dua tarikh itu akan mempengaruhi kadar cukai yang dikenakan.

  1. Pada tarikh perjanjian, jika terdapat perjanjian bertulis; atau
  2. Pada tarikh penyelesaian pelupusan aset jika tiada perjanjian bertulis.
    Tarikh penyelesaian pelupusan adalah:
    1. Pada tarikh aset dipindah milik oleh pelupus; atau
    2. Pada tarikh di mana kesemua amaun atau nilai balasan untuk pindah milik itu telah diterima oleh pelupus,
    3. yang mana lebih awal

Tarikh pemerolehan aset oleh pemeroleh dianggap berlaku pada tarikh yang sama dengan tarikh pelupusan aset itu oleh pelupus.

Di lawati :
Kemaskini : :