Kesalahan, Denda dan Penalti

Senarai Kesalahan, Denda dan Penalti

Jenis Kesalahan
Peruntukan Di Bawah ACP 1967
Jumlah Denda (RM)
Tidak mengembalikan Borang Nyata Cukai Pendapatan
112(1)
200.00 hingga 20,000.00 / Penjara tidak melebihi 6 bulan / Kedua-duanya
Tidak memaklumkan layak dikenakan cukai
112(1)
200.00 hingga 20,000.00 / Penjara tidak melebihi 6 bulan / Kedua-duanya
Tidak melaporkan pendapatan sebenar di dalam Borang Nyata Cukai Pendapatan
113(1)(a)
1,000.00 hingga 10,000.00 dan 200% atas cukai terkurang lapor
Memberi maklumat tidak tepat mengenai tanggungan cukai sendiri / orang lain
113(1)(b)
1,000.00 hingga 10,000.00 dan 200% atas cukai terkurang lapor
Sengaja mengelak cukai / membantu orang lain mengelak cukai
114(1)
1,000.00 hingga 20,000.00 / Penjara tidak melebihi 3 tahun / Kedua-duanya dan 300% atas cukai terkurang lapor
Membantu / menasihati orang lain dalam penyediaan Borang Nyata Cukai Pendapatan menyebabkan terkurang cukai
114(1A)
2,000.00 hingga 20,000.00 / Penjara tidak melebihi 3 tahun / Kedua-duanya
Meninggalkan negara tanpa membayar cukai
115(1)
200.00 hingga 20,000.00 / Penjara tidak melebihi 6 bulan / Kedua-duanya
Menganggu / menghalang pegawai LHDNM menjalankan tugas
116
1,000.00 hingga 10,000.00 / Penjara tidak melebihi 1 tahun / Kedua-duanya
Tidak menyimpan rekod
119A
300.00 hingga 10,000.00 / Penjara tidak melebihi 1 tahun / Kedua-duanya
Tidak memberi maklumat yang dikehendaki oleh LHDNM
120(1)
200.00 hingga 20,000.00 / Penjara tidak melebihi 6 bulan / Kedua-duanya
Tidak melaporkan pertukaran alamat dalam tempoh 3 bulan
120(1)
200.00 hingga 20,000.00 / Penjara tidak melebihi 6 bulan / Kedua-duanya

Jenis Kesalahan
Punca Pendapatan
Peruntukan Di Bawah ACP 1967
Penalti
Membayar cukai selepas 30 April
Selain
Perniagaan
Seksyen 103(3)
Mulai 1 Januari 2020

10% kenaikan daripada cukai yang kena bayar
Membayar cukai selepas 30 Jun
Perniagaan

Jenis Kesalahan
Peruntukan Di Bawah ACP 1967
Penalti
Membayar ansuran selepas 30 hari dari tarikh ditetapkan
107B(3)
10% atas ansuran tertunggak
Cukai sebenar 30% lebih tinggi daripada pindaan anggaran cukai
107B(4)
10% atas perbezaan baki cukai sebenar dengan anggaran cukai yang telah dibuat