PENGEMUKAAN DAN BAYARAN PCB

PCB ialah satu mekanisme di mana majikan membuat potongan gaji pekerja secara bulanan bagi tujuan pembayaran cukai pendapatan pekerja.

Penentuan amaun PCB boleh ditentukan samada dengan menggunakan Kaedah Pengiraan Penggajian Berkomputer atau merujuk kepada e-Jadual PCB melalui e-CP39 di laman web HASiL.

Pengemukaan Penyata PCB boleh dibuat melalui e-Data PCB / e-PCB / eCP39 yang disediakan secara percuma di portal rasmi HASiL @ www.hasil.gov.my (MyTax > Perkhidmatan ezHasil)

Medium Pengemukaan PCB Pilihan Kaedah Bayaran
  1. e-CP39
  2. e-Data PCB
  3. e-PCB
  • FPX di laman web hasil selepas pengisian e-CP39 / e-Data PCB / e-PCB
  • IBG di semua kaunter bank menggunakan nombor akaun PCB/CP39
  • IBG di perbankan internet bank menggunakan nombor akaun PCB / CP39 (CIMB sahaja)
  • Tunai / kaunter (CIMB sahaja)

Portal Bank :

Bank Ejen Kaunter Perbankan Internet**
Alliance Bank IBG* Ya
Affin Bank - -
CIMB Bank Tunai/IBG* Ya
Citibank IBG* Ya
Hong Leong Bank IBG* Ya
Maybank IBG* Ya
Public Bank IBG* Ya
RHB Bank IBG* Ya
POS Malaysia Tunai -
Ambank IBG* Ya
OCBC Bank IBG* Ya
HSBC Bank IBG* Ya
Bank Islam IBG* Ya
Bank Rakyat - Ya
Bank Simpanan Nasional - -
Agro Bank IBG* Ya
MBSB IBG* Ya

IBG* - (menggunakan nombor Akaun PCB/CP39)
Perbankan Internet** - Pengisian data PCB pekerja dan bayaran di perbankan internet bank