Bila Dikenakan Cukai

Individu yang menerima pendapatan penggajian tahunan melebihi RM 34,000 dan mereka yang mempunyai Potongan Cukai Bulanan layak dikenakan cukai.

Pengiraan ambang jumlah pendapatan individu yang TIDAK DIKENAKAN CUKAI adalah mengambil kira pendapatan kasar tahunan ditolak dengan pelepasan asas individu dan rebat cukai yang layak. Pelepasan asas yang diambil kira adalah pelepasan individu dan saudara tanggungan serta pelepasan suami / isteri dan anak (di bawah umur 18 tahun) bagi individu yang telah berkahwin. Manakala tolakan rebat individu (RM400) serta pasangan (RM400 jika berkenaan) dibenarkan sekiranya pendapatan bercukai individu tersebut tidak melebihi RM35,000.

Berikut merupakan ambang jumlah pendapatan individu TIDAK DIKENAKAN CUKAI mengikut jenis taksiran :

JENIS TAKSIRAN PENDAPATAN TAHUNAN (RM) PENDAPATAN BULANAN (RM)

Diri Sendiri

(Bujang / janda / balu / duda / pasangan tiada punca pendapatan)
37,333 3,111
Berasingan
1. Berkahwin + 0 Anak 37,333 3,111
2. Berkahwin + 1 Anak    
3. Berkahwin + 2 Anak 41,333 3,444
Bersama
1. Berkahwin + 0 Anak 48,000 4,000
2. Berkahwin + 1 Anak 50,000 4,167
3. Berkahwin + 2 Anak 52,000 4,333

Nota:

* Jumlah pelepasan individu dan saudara tanggungan adalah RM9,000

** Jumlah pelepasan anak di bawah umur 18 tahun adalah RM2,000 bagi seorang anak

*** Jumlah kelayakan rebat (diri sendiri dan suami / isteri) terhad kepada pendapatan bercukai individu sehingga RM35,000

Keuntungan yang diperolehi daripada menjalankan perniagaan, perdagangan, pencarian atau profesion adalah merupakan pendapatan yang layak dikenakan cukai (termasuk sebarang bentuk perniagaan yang tidak berdaftar dengan mana-mana pihak berkuasa (Ekonomi Bayangan).

-------

Perniagaan terdiri daripada:

 • Milikan Tunggal / Bekerja Sendiri
  • Individu yang menjalankan perniagaan secara perseorangan

 • Perkongsian
  • Meliputi sebarang bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak bagi menyatukan hak, kuasa, tenaga kerja atau kemahiran dalam menjalankan perniagaan dan mewujudkan perkongsian keuntungan. Perkongsian mungkin wujud di antara :

   • Individu-individu
   • Dua syarikat
   • Individu dan syarikat
   • Individu dan pemegang amanah bagi sesuatu penyelesaian

Contoh Perniagaan :

 • Perniagaan Runcit
 • Perniagaan Pasar Malam / Gerai
 • Perniagaan Melalui Internet (Ekonomi Digital)
 • Bidang Lakonan / Nyanyian / Duta Produk / Ulasan Produk
 • Komisen / Kelas Tuisyen / Penceramah
 • Perniagaan Jualan Langsung / Stokis
 • Bidang Penulisan / Youtuber / Blogger
 • Pertanian dan Penternakan
 • Klinik, Firma Guaman atau Lain-Lain Pengamal Profesional
 • Pemandu Teksi / e-hailing