Pengenalan

e-Invois merupakan representasi dalam bentuk digital bagi transaksi yang dilaksanakan antara penjual dan pembeli. e-Invois menggantikan penggunaan dokumen kertas atau elektronik seperti dalam format PDF, JPEG, DOC dan lain-lain.

e-Invois mengandungi maklumat penting yang sama seperti dokumen tradisional, contohnya, butiran penjual dan pembeli, keterangan item, kuantiti, harga tanpa cukai, cukai dan jumlah keseluruhan, yang merekodkan data transaksi untuk operasi perniagaan harian.

Manfaat e-Invois

Pelaksanaan e-Invois akan meningkatkan kecekapan dan melancarkan operasi perniagaan pembayar cukai serta meningkatkan tahap pematuhan cukai. Manfaat e-Invois termasuklah:

Gambaran Keseluruhan Aliran Kerja Pelaksanaan e-Invois

Rajah di bawah menunjukkan gambaran keseluruhan aliran kerja pelaksanaan e-Invois. Ia bermula dari pengeluaran e-Invois melalui Portal MyInvois atau API hingga ke proses penyimpanan dokumen e-Invois yang telah disahkan dalam pangkalan data LHDNM untuk pembayar cukai melihat sejarah e-Invoisnya.

Garis Masa Pelaksanaan e-Invois

e-Invois akan dilaksanakan secara berperingkat untuk memastikan pelaksanaan yang lancar. Pertimbangan dan perancangan yang teliti telah dibuat dengan mengambil kira julat pendapatan atau jualan tahunan dalam memastikan perniagaan mempunyai tempoh masa yang mencukupi bagi mengadaptasi dan melaksanakan e-Invois.

Di bawah ialah garis masa pelaksanaan mandatori e-Invois:

Sasaran Pembayar Cukai

Tarikh Pelaksanaan

Pembayar cukai dengan pendapatan atau jualan tahunan melebihi RM100 juta

1 Jun 2024

Pembayar cukai dengan pendapatan atau jualan tahunan melebihi RM50 juta dan sehingga RM100 juta

1 Januari 2025

Pembayar cukai dengan pendapatan atau jualan tahunan melebihi RM25 juta dan sehingga RM50 juta

1 Januari 2026

Semua pembayar cukai dan transaksi bukan perniagaan tertentu

1 Januari 2027