Jadual Kod Bayaran di Bank Ejen LHDNM dan Pos Malaysia

Jadual Kod Bayaran di Bank Ejen HASiL dan Pos Malaysia adalah seperti berikut:

Item
Kod Bayaran
Keterangan
1

084

Bayaran Ansuran Cukai Individu
2

086

Bayaran Ansuran Cukai Syarikat
3

088

Pendahuluan / Ansuran Cukai Komposit
4

090

Bayaran Cukai Keuntungan Harta Tanah
5

095

Bayaran Cukai Pendapatan (tidak termasuk skim ansuran)
6

150

Bayaran Kenaikan Seksyen 103A / 103
7

151

Bayaran Seksyen 108
8

152

Bayaran Kenaikan Seksyen 108
9

153

Bayaran Kenaikan Komposit
10

154

Bayaran Kenaikan Seksyen 107C(9) / 107B(3)
11

155

Bayaran Kenaikan Seksyen 107C(10) / 107B(4)
12

156

Bayaran Kos Mahkamah
13

157

Bayaran Faedah Atas Hutang Hukuman
14

158

Bayaran Ansuran Dibenarkan oleh Audit
15

159

Bayaran Ansuran Dibenarkan oleh Unit Pemungutan
16

160

Bayaran Ansuran Dibenarkan oleh Unit Guaman Sivil
17

173

Bayaran Kos Guaman
18

178

Bayaran Seksyen 108 (Sek 25)
19

181

Bayaran Kenaikan Seksyen 25
20

196

Bayaran Penyelesaian Cukai
21

197

Bayaran Penyelesaian Cukai - Majikan
22

250

Bayaran Kenaikan CKHT Oleh Pelupus
23 286 Bayaran Kenaikan CKHT Oleh Pemeroleh
24 092 Bayaran Potongan Cukai Bulanan (PCB)
25 253 Bayaran Faedah Atas Hutang Mahkamah – CKHT
26 254 Bayaran Ansuran (Audit) – CKHT
27 255 Bayaran Ansuran (Unit Pemungutan) - CKHT
28 256 Bayaran Ansuran (Unit Guaman Sivil) – CKHT
29

257

Bayaran Kos Guaman - CKHT