Kaedah Pembayaran

Dimaklumkan bahawa Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL) telah memperkenalkan penggunaan Nombor Bil sebagai rujukan mandatori bagi urusan pembayaran semua jenis cukai langsung kecuali bayaran Potongan Cukai Bulanan (PCB) dan Duti Setem bermula 1 Januari 2023.

Walau bagaimanapun, penggunaan Nombor Pengenalan Cukai (TIN) sebagai rujukan bayaran masih digunapakai bagi tempoh peralihan sehingga dimaklumkan kelak.

Perkhidmatan ini menggunakan FPX sebagai Gateway untuk pengguna membayar cukai.

Pengguna perlu mempunyai akaun perbankan internet dengan mana-mana bank yang menyertai FPX. Sila klik pautan berikut bagi senarai bank yang terlibat:

Sila layari :

ByrHASiL (menggunakan Nombor Pengenalan Cukai (TIN) atau Nombor Bil) : https://byrhasil.hasil.gov.my/
e-PCB : https://ekls.hasil.gov.my/
e-Data PCB : https://eapps.hasil.gov.my/
e-CP39 : https://ecp39.hasil.gov.my/

LHDNM menghentikan sementara penerimaan bayaran cukai menggunakan kad kredit di portal ByrHASiL bermula 1 Oktober 2022 sehingga suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak.

Bayaran melalui kad kredit masih boleh dibuat di PPTH KL, PPTH Kuching dan PPTH Kota Kinabalu. Bayaran Caj Pentadbiran sebanyak 0.8% akan dikenakan apabila membuat bayaran menggunakan Kad Kredit.

Selaras dengan pelaksanaan penstrukturan semula perkhidmatan kaunter Pusat Pengurusan Terimaan Hasil (PPTH KL, PPTH Kuching, PPTH Kota Kinabalu) di Kuala Lumpur, Kuching dan Kota Kinabalu mulai 1 April 2021, kaunter perkhidmatan di semua Pusat Pengurusan Terimaan HASiL hanya akan menerima bayaran seperti berikut:

 1. Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT) – Pegangan cukai 3% oleh pemeroleh hartanah di bawah seksyen 21B Akta CKHT 1976 (Borang CKHT502);
 2. Cukai Pendapatan Penghibur Awam (Seniman Kembara);
 3. Cukai Pegangan;
 4. Bayaran Kompaun;
 5. Bayaran potongan cukai 2% terhadap pembayaran komisyen oleh syarikat pembayar kepada ejen, pengedar atau pengagih (Seksyen 107D, Akta Cukai Pendapatan 1967) dan;
 6. Bayaran Cukai Pendapatan menggunakan kad kredit / kad debit.

  Lain-lain bayaran yang tidak disenaraikan seperti perenggan diatas akan dihentikan penerimaannya di kaunter Pusat Pengurusan Terimaan HASiL dan hanya boleh dibuat melalui kaedah bayaran seperti berikut:

  1. Portal MyTax di https://mytax.hasil.gov.my melalui ‘Perkhidmatan ezHasil’ > ‘ByrHASiL’
  2. Portal perbankan internet bank komersial yang dilantik sebagai ejen kutipan HASiL
  3. Kaunter Pos Malaysia dan bank komersial yang dilantik sebagai ejen kutipan HASiL
  4. Mesin deposit tunai bank yang dilantik sebagai ejen kutipan HASiL
  5. Mesin juruwang automatik (ATM) bank yang dilantik sebagai ejen kutipan HASiL

LHDNM telah melaksanakan pemberhentian penerimaan cek dan Money Order/Postal Order (MOPO) sebagai instrumen terimaan bagi bayaran cukai langsung di semua Pusat Pengurusan Terimaan Hasil (PPTH) LHDNM, Kaunter Bayaran Duti Setem, Bank dan Pejabat Pos yang menjadi ejen kutipan bayaran LHDNM bermula 1 Ogos 2023.

Pelaksanaan ini terpakai bagi semua jenis bayaran cukai langsung kecuali;

 • Bayaran Cukai Pendapatan bagi bayaran pendahuluan dan ansuran kes Audit, Siasatan dan Guaman Sivil menggunakan Cek/ Post Dated Cheque (PDC) yang telah dikemukakan kepada LHDNM sebelum 1 Ogos 2023; dan
 • Bayaran potongan cukai 2% terhadap pembayaran komisyen oleh syarikat pembayar kepada ejen, pengedar atau pengagih (Seksyen 107D, Akta Cukai Pendapatan 1967)

Bermula 1 Ogos 2023, pembayaran cukai langsung bagi saluran PPTH, bank ejen HASiL dan pejabat pos dengan menggunakan Nombor Bil atau Nombor Pengenalan Cukai/Tax Identification Number (TIN) boleh dilaksanakan melalui medium berikut:

PPTH LHDNM

No.

Jenis Bayaran Cukai

Medium Bayaran

Rujukan Bayaran

1.

Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT) – Pegangan cukai 3% oleh pemeroleh hartanah di bawah seksyen 21B Akta CKHT 1976 (Borang CKHT502)

Tunai
Bank draft

Nombor Bil

2.

Cukai Pendapatan Penghibur Awam
(Seniman Kembara)

Tunai
Bank draft

Nombor Bil/
TIN

3.

Cukai Pegangan

Tunai
Bank draft

Nombor Bil/
TIN

4.

Bayaran Kompaun

Tunai
Bank draft

Nombor Bil/
TIN

5.

Cukai Pendapatan

Kad Kredit/
Kad Debit yang dikeluarkan dalam Malaysia sahaja

Nombor Bil/
TIN

Kaunter Pusat Pengurusan Terimaan Hasil Kuala Lumpur (PPTH KL), Kaunter Pusat Pengurusan Terimaan Hasil Kota Kinabalu (PPTH Kota Kinabalu) dan Kaunter Pusat Pengurusan Terimaan Hasil Kuching (PPTH Kuching) turut menyediakan kaedah bayaran menggunakan kad kredit dan kad debit.

Perkhidmatan ini boleh digunakan untuk semua kad kredit VISA dan Mastercard yang dikeluarkan di Malaysia.

Kod bayaran yang dibenarkan bagi bayaran Kad Kredit/Kad Debit di Kaunter Pusat Pengurusan Terimaan Hasil (individu) adalah seperti berikut:

Item Kod Bayaran Keterangan
1 084 Bayaran Ansuran Cukai/ Baki Cukai Individu
2 088 Pendahuluan / Ansuran Cukai Komposit
3 095 Bayaran Cukai Pendapatan (tidak termasuk skim ansuran)
4 150 Bayaran Kenaikan Seksyen 103A / 103
5 153 Bayaran Kenaikan Komposit
6 154 Bayaran Kenaikan Seksyen 107C(9) / 107B(3)
7 155 Bayaran Kenaikan Seksyen 107C(10) / 107B(4)
8 156 Bayaran Kos Mahkamah
9 157 Bayaran Faedah Atas Hutang Hukuman
10 158 Bayaran Ansuran Dibenarkan oleh Audit
11 159 Bayaran Ansuran Dibenarkan oleh Unit Pemungutan
12 160 Bayaran Ansuran Dibenarkan oleh Unit Guaman Sivil
13 173 Bayaran Kos Guaman
14 196 Bayaran Penyelesaian Cukai
15 197 Bayaran Penyelesaian Cukai - Majikan
16 259 Bayaran Seniman Kembara
17 351 Bayaran Semula Pampasan 2%
18 353 Bayaran Kenaikan Pampasan 2%
19 361 Bayaran Penalti Khas Subseksyen 113(1)/114(1)
20 362 Bayaran Taksiran LBATA (Kadar Tetap RM 20,000.00)

1. Bayaran di Kaunter

1.1 Bayaran Cukai Pendapatan dan Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT)

Bermula 1 Ogos 2023, LHDNM akan melaksanakan pemberhentian penerimaan cek, Bank Draft dan Money Order/Postal Order (MOPO) sebagai instrumen terimaan bagi bayaran cukai langsung di semua Kaunter Bayaran Bank dan Pejabat Pos yang menjadi ejen kutipan bayaran LHDNM.

Senarai Bank dan Pejabat Pos yang menawarkan perkhidmatan bayaran cukai di kaunter adalah seperti berikut:

  1. CIMB Bank
  2. Public Bank
  3. Maybank
  4. POS Malaysia (bayaran secara tunai sahaja)
  5. Affin Bank
  6. Bank Simpanan Nasional - Dihentikan sementara berikutan pelaksanaan proses menaik taraf penambahbaikan perkhidmatan di pihak bank bermula 30/8/2023

Selaras dengan pelaksanaan penggunaan Nombor Bil sebagai rujukan mandatori bagi urusan pembayaran semua jenis cukai langsung bermula 1 Januari 2023, berikut adalah maklumat jenis perkhidmatan, jenis bayaran, caj serta rujukan bayaran bagi ejen kutipan hasil;

Bank Ejen Jenis Perkhidmatan Jenis Bayaran Caj Yang Dikenakan Rujukan Bayaran
Public Bank

Bayaran Cukai Pendapatan
& CKHT

Tunai RM2.00 Nombor Pengenalan Cukai (TIN)
Affin Bank IBG (Current Account) Tiada caj yang dikenakan Nombor Pengenalan Cukai (TIN)
BSN - Dihentikan sementara berikutan pelaksanaan proses menaik taraf penambahbaikan perkhidmatan di pihak bank bermula 30/8/2023 Tunai Tiada caj yang dikenakan Nombor Pengenalan Cukai (TIN)
IBG (Current Account)
Maybank Tunai RM1.00 Nombor Bil
CIMB Bank Tunai Tiada caj yang dikenakan Nombor Bil- Bermula 16 Ogos 2023
IBG (Current Account)
Pos Malaysia Tunai Tiada caj yang dikenakan Nombor Pengenalan Cukai (TIN)

Bank mengenakan caj tertentu bagi bayaran menggunakan tuna di kaunter perkhidmatan seperti jadual di atas.

Maklumat berikut perlu diisi ke dalam slip bayaran di bank:

Bayaran menggunakan Nombor Pengenalan Cukai (TIN) sebagai rujukan bayaran:

 1. Kod Bayaran
 2. Nama Pembayar Cukai/Majikan
 3. No. Rujukan Cukai/No Rujukan Majikan
 4. No. Kad Pengenalan
 5. Tahun Taksiran bagi bayaran yang dibuat/Tahun dan Bulan potongan bagi bayaran PCB
 6. Amaun bayaran

Bayaran menggunakan Nombor Bil sebagai rujukan bayaran:

 1. Nombor Bil
 2. Amaun bayaran

1.2 Bayaran PCB

Bayaran PCB boleh dibuat di kaunter ejen cukai HASiL seperti berikut (setelah penghantaran data dibuat melalui sistem perkhidmatan PCB seperti e-Data PCB, e-PCB atau e-CP39):

 • Secara tunai - CIMB sahaja
 • Secara tunai – Pos Malaysia
 • Secara arahan debit akaun – Semua kaunter Bank menggunakan nombor Akaun PCB/CP39

Bayaran melalui portal perbankan internet bank

Kemudahan pembayaran CP, CKHT dan PCB turut disediakan melalui portal perbankan internet ejen kutipan HASiL yang telah dilantik seperti berikut:

Bank Jenis Bayaran
Cukai Pendapatan CKHT PCB
Alliance Bank Ya Ya Ya
CIMB Bank Ya Ya Ya
Citibank Ya
(Cukai Syarikat sahaja)
Ya
(Cukai Syarikat sahaja)
Ya
Hong Leong Bank Ya Ya Ya
Maybank Ya Ya Ya
Public Bank Ya Ya Ya
RHB Bank Ya Ya Ya
POS Malaysia - - -
Ambank - - Ya
OCBC Bank - - Ya
HSBC Bank - - Ya
Bank Islam Dihentikan sementara berikutan pelaksanaan proses menaik taraf penambahbaikan perkhidmatan di pihak bank Ya
Bank Simpanan Nasional Dihentikan sementara berikutan pelaksanaan proses menaik taraf penambahbaikan perkhidmatan di pihak bank bermula 30/8/2023 Ya
Agro Bank - - Ya
MBSB Bank Ya Ya Ya
Affin Bank - - Ya
JP Morgan Chase Berhad - - Ya

Bayaran Cukai Pendapatan dan Cukai Keuntungan Harta Tanah Individu boleh dilakukan melalui Auto Teller Machine (ATM) di bank-bank berikut;

  Bank Rujukan Bayaran
1. Public Bank TIN
2. Maybank Nombor Bil
3. CIMB Bank Nombor Bil
4. RHB Bank Nombor Bil

Bagi membolehkan pembayaran melalui mesin ATM, pembayar cukai perlu memiliki kad ATM bagi bank berkenaan dan maklumat yang diperlukan untuk melaksanakan transaksi bayaran adalah nombor rujukan cukai (TIN)/ Nombor Bil.

Bayaran Cukai Pendapatan dan Cukai Keuntungan Harta Tanah melalui perkhidmatan tele-perbankan disediakan melalui;

 • Bayaran CP melalui telefon bimbit disediakan melalui aplikasi Perbankan Mudah Alih-i atau TAP-i Mobile Banking Bank Islam (individu sahaja).
 • Perkhidmatan ini dihentikan sementara oleh pihak bank berikutan pelaksanaan proses menaik taraf penambahbaikan perkhidmatan.

Bayaran Cukai Pendapatan dan Cukai Keuntungan Harta Tanah individu hanya disediakan di CIMB Bank dengan menggunakan Nombor Bil sebagai rujukan bayaran bermula 16 Ogos 2023.

LHDNM telah memperkenalkan Sistem e-TT bermula 1 April 2022 bagi bayaran cukai pendapatan melalui kaedah pindahan Telegraphic Transfer (TT)/ Electronic Funds Transfer (EFT) dan Interbank Giro (IBG) dari dalam dan luar negara.

e-TT merupakan sistem yang akan menjana Nombor Akaun Maya (Virtual Account Number (VA) sebagai identiti pengenalan bayaran. Pembayar cukai yang hendak membuat bayaran cukai menerusi kaedah pindahan telegrafik (TT) dari dalam dan luar negara dikehendaki untuk mengakses Sistem e-TT yang boleh dicapai di Portal MyTax di https://mytax.hasil.gov.my  melalui ‘Perkhidmatan ezHasil’ > ‘e-TT’ dan mengisi maklumat bayaran dengan lengkap sebelum penjanaan Nombor Virtual Account (VA). Nombor VA yang diberikan perlu digunakan sebagai nombor akaun semasa membuat bayaran.

Sistem ini diperkenalkan bagi bayaran cukai pendapatan, cukai petroleum, Bayaran Kompaun, Cukai Penghibur Awam (Seniman Kembara) dan Cukai Pegangan.

Bayaran cukai menggunakan VA dari Sistem e-TT boleh dilakukan melalui:

 • Portal perbankan internet menerusi IBG/RENTAS/Pindahan Telegrafik /Pindahan Wang
 • Kaunter Bank: IBG/RENTAS/Pindahan Telegrafik /Pindahan Wang sahaja*
  *Bayaran secara tunai dan cek tidak dibenarkan
 • Mesin Wang Automatik (Automated Teller Machine (ATM)

Resit bayaran akan dikeluarkan berdasarkan kepada maklumat yang diterima di Portal eTT. Tiada pindaan resitan bagi maklumat seperti perubahan/tambahan nama pembayar, nama penerima, pindaan no. rujukan, kod bayaran, tahun taksiran dan maklumat-maklumat lain. Pembayar cukai perlu merujuk kepada Pejabat HASiL bagi permohonan pindaan/pelarasan resit.

Jadual Kod Bayaran Cukai Pendapatan dan Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT)

Item Kod Bayaran Keterangan
1 084 Bayaran Ansuran Cukai/ Baki Cukai Individu
2 086 Bayaran Ansuran Cukai Syarikat
3 088 Pendahuluan / Ansuran Cukai Komposit
4 090 Bayaran Cukai Keuntungan Harta Tanah
5 095 Bayaran Cukai Pendapatan (tidak termasuk skim ansuran)
6 150 Bayaran Kenaikan Seksyen 103A / 103
7 151 Bayaran Seksyen 108
8 152 Bayaran Kenaikan Seksyen 108
9 153 Bayaran Kenaikan Komposit
10 154 Bayaran Kenaikan Seksyen 107C(9) / 107B(3)
11 155 Bayaran Kenaikan Seksyen 107C(10) / 107B(4)
12 156 Bayaran Kos Mahkamah
13 157 Bayaran Faedah Atas Hutang Hukuman
14 158 Bayaran Ansuran Dibenarkan oleh Audit
15 159 Bayaran Ansuran Dibenarkan oleh Unit Pemungutan
16 160 Bayaran Ansuran Dibenarkan oleh Unit Guaman Sivil
17 173 Bayaran Kos Guaman
18 178 Bayaran Seksyen 108 (Sek 25)
19 181 Bayaran Kenaikan Seksyen 25
20 196 Bayaran Penyelesaian Cukai
21 197 Bayaran Penyelesaian Cukai - Majikan
22 250 Bayaran Kenaikan CKHT Oleh Pelupus
23 286 Bayaran Kenaikan CKHT Oleh Pemeroleh
24 092 Bayaran Potongan Cukai Bulanan (PCB)
25 253 Bayaran Faedah Atas Hutang Mahkamah – CKHT
26 254 Bayaran Ansuran (Audit) – CKHT
27 255 Bayaran Ansuran (Unit Pemungutan) - CKHT
28 256 Bayaran Ansuran (Unit Guaman Sivil) – CKHT
29 257 Bayaran Kos Guaman - CKHT

CARTA PERKHIDMATAN PEMBAYARAN MENERUSI EJEN KUTIPAN HASiL

Bank Ejen Bayaran CP / CKHT Bayaran PCB
Jenis Bayaran Kaunter ATM Perbankan Internet Perbankan Telefon / Mobile Mesin Deposit Cek (CDM) Mesin Deposit Tunai (CAM) Kaunter Perbankan Internet***
Alliance Bank  - - Ya  IBG* Ya 
Affin Bank Ya  - - IBG*
CIMB Bank Ya Ya Ya  - Ya Ya Tunai / IBG* Ya
Citibank - Ya (Syarikat sahaja)   - - IBG*  Ya 
Hong Leong Bank  -  -  Ya -  - - IBG*  Ya 
Maybank Ya Ya  Ya  - - IBG*  Ya
Public Bank   Ya Ya  Ya  IBG*  -
RHB Bank Ya  Ya (Individu sahaja)   - IBG*   -
POS Malaysia  Ya (Tunai sahaja) Tunai sahaja** 
Ambank  - IBG*  Ya 
OCBC Bank  - IBG*  Ya 
HSBC Bank  - IBG*  Ya 
Bank Islam   - Dihentikan sementara berikutan pelaksanaan proses menaik taraf penambahbaikan perkhidmatan di pihak bank  - IBG*  Ya 
Bank Rakyat   -  - IBG*  Ya 
Bank Simpanan Nasional Dihentikan sementara berikutan pelaksanaan proses menaik taraf penambahbaikan perkhidmatan di pihak bank bermula 30/8/2023  - Dihentikan sementara berikutan pelaksanaan proses menaik taraf penambahbaikan perkhidmatan di pihak bank bermula 30/8/2023  -  -  - Dihentikan sementara berikutan pelaksanaan proses menaik taraf penambahbaikan perkhidmatan di pihak bank bermula 30/8/2023
Agro Bank  -  -  -  IBG* Ya 
MBSB Bank     Ya        IBG*  Ya 
J.P. Morgan Chase Berhad - - - - - - IBG* Ya

IBG* (menggunakan nombor Akaun PCB/CP39)
Tunai sahaja** - Pengisian data dibuat melalui sistem e-Data PCB atau e-PCB HASiL
Perbankan Internet*** - Pengisian data PCB pekerja dan bayaran dilakukan menerusi perbankan internet bank