Prosiding Resolusi Pertikaian (PRP)

PROSIDING RESOLUSI PERTIKAIAN (PRP)

  1. Sesi PRP boleh diadakan atas permintaan pembayar cukai atau mengikut keperluan Jabatan Resolusi Pertikaian, HASiL atau Pejabat Pengarah Negeri, HASiL. Proses ini berkesan sebagai medium untuk menyemak dan menyelesaikan kes sebelum Borang Q dikemukakan kepada PKCP.
  2. PRP dapat menjimatkan kos dan masa pembayar cukai dan HASiL serta merupakan satu platform yang efektif untuk mewujudkan engagement antara HASiL dengan pembayar cukai.
  3. Sekiranya pembayar cukai ingin memohon mengadakan PRP, pembayar cukai perlu mengenal pasti Borang Q tersebut sama ada dikendalikan di peringkat Jabatan Resolusi Pertikaian atau Pejabat Pengarah Negeri. Permohonan boleh dimajukan ke Jabatan Resolusi Pertikaian atau Pejabat Pengarah Negeri yang mengendalikan rayuan tersebut.

Bagi penjelasan dan maklumat lanjut berkaitan PRP, sila rujuk kepada Garis Panduan Prosiding Resolusi Pertikaian.

Bagi penjelasan yang lebih lanjut berkaitan rayuan ke atas taksiran cukai yang dibangkitkan, sila rujuk kepada Ketetapan Umum No.7/2020 (Rayuan Terhadap Sesuatu Taksiran Dan Permohonan Relif).