Mulai 1 Januari 2024, permohonan TIN individu hendaklah dilakukan secara dalam talian (online) melalui aplikasi e-Daftar di Portal MyTax, https://mytax.hasil.gov.my bagi kategori berikut:

BIL. KATEGORI INDIVIDU JENIS FAIL DOKUMEN SOKONGAN
1. Bukan warganegara dan bukan pemastautin tetap IG Salinan pasport / dokumen berkaitan seperti salinan pas lawatan, salinan kad UNHCR dan lain-lain yang mengesahkan identiti individu
2. Pemastautin Sementara IG Salinan Kad Pengenalan Pemastautin Sementara (MyKAS)