Tanggungjawab Pelanggan Utama - (Peguam / Setiausaha Syarikat / Pendaftar / Institusi Kewangan Dan Perbankan) Dan Sistem STAMPS

TANGGUNGJAWAB PELANGGAN UTAMA - PEGUAM / SETIAUSAHA SYARIKAT / PENDAFTAR / INSTITUSI PERBANKAN DAN KEWANGAN

1. Sub seksyen 52(1), Akta Setem 1949 melarang pendaftaran, penerimaan atau pengiktirafan mana-mana surat cara yang tidak disetemkan dengan sempurna. Sekiranya tugas anda termasuk mendaftar, menerima atau mengiktiraf mana-mana surat cara, sila pastikan surat cara tersebut disetem dengan sewajarnya.

Kegagalan untuk mematuhi seksyen tersebut boleh dikenakan hukuman bawah sub seksyen 69(2), Akta Setem 1949 dengan denda yang tidak melebihi RM1,500.00.

2 . Mematuhi prosidur-prosidur yang ditetapkan oleh Pusat Setem HASiL dan Pejabat Satelit. Sila pastikan prosidur bayaran di Pejabat Setem HASiL / Pejabat Satelit dipatuhi.

3 . Sekiranya terdapat sebarang keraguan terhadap perkara teknikal atau prosedur-kerja, sila hubungi Timbalan Pemungut Duti Setem atau emel kepada mejabantuandutisetem@hasil.gov.my untuk mendapatkan penjelasan.

4 . Peguam atau pegawai yang bertauliah boleh mewakili syarikat dalam isu teknikal dan prosedur kerja mengenai pengenaan duti setem.

Apa itu STAMPS ?

STAMPS ialah Sistem Taksiran dan Pembayaran Duti Setem secara elektronik melalui internet secara dalam talian. Kaedah ini merupakan kaedah utama penyeteman di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia selain Setem Tertera dan Setem Hasil. Resit/Sijil Setem dijana dari STAMPS menggantikan setem tertera dan Setem Hasil.

Siapa yang boleh menggunakan STAMPS ?

 • Firma Guaman
 • Bank
 • Syarikat Insurans
 • Syarikat / Lain-lain ejen berdaftar

1. Permohonan melalui STAMPS dibenarkan kepada pengguna yang berdaftar sahaja. Pengguna STAMPS terdiri daripada beberapa kategori iaitu Firma Guaman, Bank, Syarikat Insurans dan Ejen.

2. Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran ID baru adalah seperti berikut :

Kategori Pengguna

Dokumen Yang Perlu Dilampirkan

Firma Guaman

 • Salinan kad pengenalan pemohon
 • Surat pemakluman penubuhan Firma Guaman dari Majlis Peguam (Semenanjung) atau surat pemakluman daripada Timbalan Pendaftar Mahkamah / Borang 1/Sijil Pendaftaran Nama-nama Perniagaan bagi Negeri Sabah/Sarawak

Bank

 • Salinan kad pengenalan pemohon
 • Salinan surat kelulusan operasi cawangan bank dari BNM
 • Surat kuasa melantik pegawai mewakili pihak bank

Syarikat Insurans

 • Salinan kad pengenalan pemohon
 • Salinan sijil pendaftaran syarikat daripada ROB atau ROC
 • Surat kuasa melantik pegawai mewakili syarikat insurans

Ejen/Lain-lain(Jika ada)

 1. Salinan kad pengenalan pemohon
 2. Salinan sijil pendaftaran syarikat daripada ROB atau ROC
 3. Surat kuasa melantik pegawai mewakili syarikat

3. Permohonan ID Pengguna dibuat oleh seorang wakil syarikat sahaja yang akan bertindak sebagai pengguna dan pentadbir bagi syarikat yang diwakili. Pentadbir ini boleh tambah pengguna baru pada ruangan profil bagi pegawai-pegawai lain yang dilantik oleh majikan. Sekiranya pihak syarikat/majikan ingin menukar pentadbir asal kepada pegawai lain, sila emel kepada stamps@hasil.gov.my dengan memberikan ID pengguna, nombor kad pengenalan dan surat kuasa wakil bagi pentadbir baru.

1. Secara Manual
Di kaunter Pejabat Setem atau Pusat Khidmat Hasil secara tunai, setem hasil (tidak melebihi nilai RM500.00) kiriman wang, wang pos, cek anak guam atau bank draf.

2. Secara Dalam Talian (FPX dan Perbankan Internet)

Pembayaran Duti Setem dalam talian bagi FPX dan Internet Banking dibuka kepada pengguna STAMPS mulai 15/12/2012.

Syarat permohonan adalah seperti berikut :

 1. Berdaftar sebagai pengguna STAMPS.
 2. Perkhidmatan ini menggunakan FPX sebagai Gateway untuk pengguna membayar cukai.
 3. Pengguna perlu mempunyai akaun perbankan internet dengan mana-mana bank yang menyertai FPX.
  Sila klik pautan berikut bagi senarai bank yang terlibat: https://paynet.my/business-fpx/banks-tpa.html
 4. Bagi pembayaran melalui Internet Banking, pengguna perlu mempunyai akaun BizChannel@CIMB.

1. Pengguna STAMPS juga perlu membuat pendaftaran Penghantar Dokumen Setem. Bagi tujuan merekod data penghantar dokumen dan menyimpan jejak dokumen yang dihantar oleh syarikat/ejen melalui penghantar dokumen yang telah disahkan.

2. Pengguna STAMPS perlu log masuk ke dalam STAMPS dan klik pada profil bagi tujuan pendaftaran Penghantar Dokumen. Dokumen yang perlu dilampirkan untuk pendaftaran penghantar dokumen adalah seperti berikut :

 • Gambar berukuran pasport *
 • Salinan Kad Pengenalan **
 • Surat kuasa wakil dari majikan **
 • Dokumen tambahan (Jika ada) **

* Fail dalam format imej (PNG, JPEG/JPG, GIF, TIFF) sahaja diterima.
** Fail dalam format PDF dan imej (PNG, JPEG/JPG, GIF, TIFF) sahaja diterima.

3. Semakan permohonan boleh dibuat oleh pengguna STAMPS untuk mengetahui status pendaftaran yang telah dihantar. Pengguna boleh melihat senarai penghantar dokumen melalui tab Senarai Penghantar Dokumen mengikut status berikut:-

 • Aktif/ Permohonan Diluluskan
 • Tidak aktif
 • Permohonan Baru
 • Permohonan Ditolak
 • Di senarai Hitam

4. Semua penghantar dokumen perlu mengemukakan Kad Pengenalan setiap kali berurusan dengan kaunter Pejabat Setem.

Kenapa guna STAMPS ?

 • Mudah dicapai di mana sahaja dan pada setiap masa
 • Menjimatkan masa memproses surat cara/dokumen
 • Proses penyeteman dan penyimpanan data lebih sistematik
 • Data selamat dan terjamin
 • Mengurangkan kos pergerakkan dokumen
 • Semakan status pada bila-bila masa
 • Pelbagai cara bayaran

Khidmat Bantuan STAMPS
Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan berkaitan STAMPS, sila hubungi Timbalan Pemungut Duti Setem atau emel kepada stamps@hasil.gov.my untuk mendapatkan penjelasan.

Di lawati :
Kemaskini : :