Inisiatif Pendigitalan Perkhidmatan HASiL

e-Perkhidmatan

Pengenalan

Sejajar dengan transformasi teknologi dan pendigitalan sistem perkhidmatan percukaian serta komitmen bagi meningkatkan tahap perkhidmatan pelanggan, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL) akan mewajibkan penggunaan e-Perkhidmatan bagi perkhidmatan-perkhidmatan yang telah disediakan secara dalam talian melalui gerbang perkhidmatan Portal MyTax secara berperingkat bermula 1 September 2023.

Pelaksanaan mandatori penggunaan e-Perkhidmatan secara berperingkat ini juga  merupakan salah satu usaha HASiL dalam menerapkan elemen Awareness, Education and Services (A.E.S.) dalam memberi perkhidmatan kepada pelanggan.  Pegawai khidmat pelanggan kami akan membantu pembayar cukai yang hadir di Kaunter Perkhidmatan HASiL dalam urusan percukaian di samping akan membantu mempersiapkan pembayar cukai untuk beralih kepada penggunaan sepenuhnya e-Perkhidmatan bermula 1 Januari 2024.

Pelaksanaan penggunaan e-Perkhidmatan secara mandatori ini bertujuan untuk:

  1. Memberikan akses yang mudah, selamat dan pantas kepada para pembayar cukai dalam melaksanakan urusan percukaian mereka tanpa perlu hadir ke pejabat HASiL.
  2. Meningkatkan tahap kecekapan perkhidmatan HASiL kepada pelanggan.

e-Perkhidmatan Yang Diwajibkan

Berikut adalah maklumat senarai e-Perkhidmatan yang diwajibkan penggunaannya secara berperingkat bermula 1 September 2023:

BIL.

e-PERKHIDMATAN

PENERANGAN

PENGECUALIAN

1.

e-Daftar

Aplikasi ini membolehkan pembayar cukai membuat semakan dan pendaftaran TIN secara dalam talian seperti di bawah:

Bil.

Kategori

Jenis Fail

1.

Individu

IG

2.

Syarikat

C

3.

Majikan

E

4.

Perkongsian

D

5.

Perkongsian Liabiliti Terhad

PT

6.

Koperasi

CS

7.

Pertubuhan

F

8.

Badan Amanah

TA

9.

Unit Amanah / Amanah Harta Tanah

TC

10.

Amanah Perniagaan

TN

11.

Amanah Pelaburan Harta Tanah / Tabung Amanah Harta

TR

Pendaftaran TIN secara manual masih dibenarkan bagi kategori di bawah:

Bil.

Kategori

Jenis Fail

1.

Entiti Labuan

LE

2.

Pendapatan Petroleum

PITA

3.

Harta Pusaka

TP

4.

Penghibur Awam Bukan Pemastautin

FA

5.

Penerima Bukan Pemastautin Bagi Tujuan Bayaran Cukai Pegangan

Mengikut Kategori Penerima

BIL.

e-PERKHIDMATAN

PENERANGAN

PENGECUALIAN

Terdapat dua (2) kaedah bagi permohonan No. PIN secara dalam talian seperti berikut:
2.

e-KYC

e-KYC membolehkan pembayar cukai baharu membuat pendaftaran sijil digital melalui aplikasi mobile MyTax. Pembayar cukai perlu mengesahkan identiti secara dalam talian dengan memadankan foto pada MyKad / pasport dengan swafoto wajah pembayar cukai.

 

3.

e-CP55D

e-CP55D membolehkan pembayar cukai membuat pendaftaran sijil digital melalui komputer meja atau komputer riba di Portal MyTax.

 

BIL.

e-PERKHIDMATAN

PENERANGAN

PENGECUALIAN

4.

e-Kemaskini Profil Diri Individu

Aplikasi ini membolehkan pembayar cukai individu membuat kemas kini profil diri secara dalam talian.

  1. Kemas kini nama dan nombor pengenalan / nombor pendaftaran hendaklah dikemukakan melalui Borang Maklum Balas Pelanggan > Permohonan > Kemas Kini Butiran Pembayar Cukai
  2. Kemas kini profil bagi kategori SELAIN Individu (IG) dan Syarikat (C) masih dibenarkan secara manual menggunakan Borang CP600B.
5.

e-Kemaskini Profil Syarikat

Aplikasi ini membolehkan pembayar cukai syarikat mengemas kini profil dan maklumat am secara dalam talian.

BIL.

e-PERKHIDMATAN

PENERANGAN

PENGECUALIAN

6.

e-PCB

Aplikasi ini disediakan kepada majikan yang tidak menggunakan sistem penggajian berkomputer untuk membuat pengiraan, pengemukaan, bayaran dan menyemak PCB. Pengiraan PCB menggunakan aplikasi ini adalah mengambil kira potongan wajib dan potongan pilihan.

 

7.

e-CP39

Aplikasi ini disediakan kepada majikan untuk membuat pengiraan, pengemukaan dan bayaran PCB pekerja secara dalam talian bagi menggantikan borang CP39 manual. Aplikasi ini dibangunkan khusus untuk majikan yang tidak menggunakan sistem penggajian berkomputer. Pengiraan PCB menggunakan aplikasi ini adalah mengambil kira potongan wajib sahaja.

 

8.

e-Data PCB

Aplikasi untuk majikan yang menggunakan sistem penggajian berkomputer bagi menghantar data PCB pekerja menggunakan format txt file dan membayar PCB secara dalam talian.

 

9.

e-Anggaran

Aplikasi ini membolehkan pembayar cukai kategori syarikat, badan amanah, koperasi dan Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT) mengemukakan anggaran cukai kena di bayar CP204 dan pindaan anggaran (CP204A) secara dalam talian.

 

10.

e-CKHT 502

Aplikasi ini membolehkan pengisian CKHT 502 secara dalam talian bagi pembayaran di bawah Seksyen 21B Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976 (ACKHT 1976) selaras dengan pelaksanaan Nombor Bil sebagai rujukan bagi urusan pembayaran cukai langsung mulai 01 Januari 2023.

 

BIL.

e-PERKHIDMATAN

PENERANGAN

PENGECUALIAN

11.

e-Filing
(e-Borang & e-Semakan Pengesahan)

Aplikasi ini membolehkan pembayar cukai membuat pengisian dan penghantaran Borang Nyata Cukai Pendapatan (BNCP) secara dalam talian.

Pembayar cukai juga boleh menyemak, memuat turun dan mencetak semakan pengesahan BNCP yang telah dikemukakan secara dalam talian.

Pengemukaan borang nyata secara elektronik diwajibkan bagi kategori pembayar cukai seperti di bawah:

Bil.

Kategori

Jenis Borang

1.

Individu

BE, B, BT, M, MT

2.

Perkongsian

P

3.

Pertubuhan

TF

4.

Harta Pusaka

TP

5.

Koperasi

C1

6.

Badan Amanah

TA

7.

Unit Amanah / Amanah Harta Tanah

TC

Pengemukaan borang nyata secara elektronik telah diwajibkan bagi kategori pembayar cukai seperti di bawah:

Bil.

Kategori

Jenis Borang

1.

Majikan
(wajib e-Filing kepada majikan syarikat mulai Tahun Taksiran 2016)

E

2.

Syarikat
(wajib e-Filing mulai Tahun Taksiran 2014)

C

3.

Perkongsian Liabiliti Terhad
(wajib e-Filing mulai Tahun Taksiran 2021)

PT

Pengecualian diberikan bagi BNCP yang belum atau tidak lagi disediakan melalui e-Filing.

12.

e-Data Praisi /
e-CP8D

Aplikasi ini membolehkan majikan menghantar data maklumat saraan pekerja secara dalam talian.

Maklumat saraan yang dikemukakan pada 1 Januari hingga 25 Februari setiap tahun akan dipraisi dalam e-Borang pekerja berkenaan. Data praisi tersebut masih boleh dipinda oleh pekerja jika terdapat perubahan sebelum penghantaran e-Borang.

Maklumat saraan yang dikemukakan selepas 1 Mac setiap tahun tidak akan dipraisi ke dalam e-Borang pekerja dan dianggap sebagai pengemukaan biasa untuk tujuan pengemukaan Borang E.

 

13.

TAeF

Aplikasi ini disediakan untuk ejen cukai membuat pengisian dan menghantar Borang Nyata dan borang anggaran cukai secara dalam talian bagi pihak pembayar cukai.

 

14.

MITRS

Aplikasi dalam talian bagi kegunaan pembayar cukai untuk mengemukakan Helaian Kerja Percukaian, penyata kewangan dan dokumen sokongan lain yang diperlukan semasa proses audit/ siasatan (mengikut surat permohonan dokumen yang diterima dari HASiL).

Bil.

Kategori

Jenis Borang

1.

Individu

B, BT, M, MT

2.

Perkongsian

P

3.

Pertubuhan

TF

4.

Koperasi

C1

5.

Syarikat

C

Pengemukaan dokumen audit/ siasatan bagi kategori berikut hendaklah menggunakan HASiL OneDrive.

Bil.

Kategori

Jenis Borang

1.

Individu

BE

2.

Majikan

E

3.

Perkongsian Liabiliti Terhad

PT

4.

Badan Amanah

TA

5.

Unit Amanah / Amanah Harta Tanah

TC

6.

Amanah Perniagaan

TN

7.

Amanah Pelaburan Harta Tanah / Tabung Amanah Harta

TR

8.

Entiti Labuan

LE

9.

Petroleum

PITA

10.

Harta Pusaka

TP

11.

Penghibur Awam Bukan Pemastautin

CP600FA

15.

STAMPS

Sistem penyeteman dalam talian yang dibangunkan bagi tujuan permohonan taksiran dan pembayaran duti setem secara dalam talian. Sijil / Resit Setem yang dicetak daripada aplikasi ini perlu dilampirkan ke atas surat cara sebagai bukti duti setem telah dibayar/ dikecualikan.

Bagi individu berumur di bawah 18 tahun, pembayar duti perlu mengisi borang Permohonan Penyeteman Dokumen Peribadi Di Kaunter melalui STAMPS dan hadir ke kaunter duti setem untuk taksiran dan pembayaran duti.

BIL.

e-PERKHIDMATAN

PENERANGAN

PENGECUALIAN

16.

e-BNT Syarikat

Aplikasi bagi pembayar cukai syarikat membuat pengisian dan menghantar Borang Nyata Terpinda (BNT) secara dalam talian. Rujuk garis panduan operasi sebelum membuat pengemukaan BNT.

Pengemukaan BNT bagi pembayar cukai SELAIN SYARIKAT masih menggunakan BNT manual.

17.

e-Residen

Aplikasi ini disediakan untuk membolehkan pembayar cukai memohon Sijil Taraf Mastautin (STM) secara dalam talian bagi pengesahan bahawa pembayar cukai adalah pemastautin Malaysia. Permohonan STM hendaklah bertujuan untuk mengelakkan pencukaian dua kali atas pendapatan yang sama dan menuntut lain-lain manfaat Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali (PPPDK).

Bagi permohonan STM untuk pembayar cukai kategori Perkongsian (D), permohonan hendaklah dikemukakan atas nama ahli kongsi.

18.

e-SPC
(Individu)

Aplikasi yang disediakan untuk majikan memohon Surat Penyelesaian Cukai (SPC) secara elektronik mengikut borang di bawah:

Bil.

Kategori

Jenis Borang

1.

Permohonan Penyelesaian Cukai Pekerja Berhenti Kerja / Bersara / Meninggal Dunia bagi sektor swasta

CP22A

2.

Permohonan Penyelesaian Cukai Pekerja Berhenti Kerja / Bersara / Meninggal Dunia bagi agensi kerajaan

CP22B

3.

Borang pemberitahuan pekerja yang hendak meninggalkan Malaysia

CP21

Mulai 1 Januari 2024, permohonan baharu Surat Penyelesaian Cukai (SPC) bagi Individu hendaklah dilakukan secara dalam talian melalui aplikasi e-SPC di MyTax.

Walau bagaimanapun, permohonan bagi pindaan / tambahan atau pembatalan hendaklah dikemukakan secara manual di pejabat LHDNM Negeri yang mengendalikan fail cukai pendapatan pekerja atau ke pejabat LHDNM Negeri yang berhampiran.

Pengemukaan permohonan SPC pindaan / tambahan secara emel / borang maklum balas pelanggan adalah dibenarkan sekiranya permohonan SPC asal telah dikemukakan.

19.

e-SPC
(Syarikat dan Perkongsian Liabiliti Terhad)

Aplikasi yang disediakan untuk pembayar cukai kategori syarikat dan perkongsian liabiliti terhad yang sedang dalam proses pembubaran untuk memohon SPC secara elektronik seperti di bawah:

Bil.

Kategori

Jenis Borang

1.

Syarikat dalam pembubaran

CP7(C)

2.

Syarikat yang tidak aktif

CP7

3.

Perkongsian Liabiliti Terhad

CP7(PT)

Pengemukaan permohonan SPC Syarikat dan Perkongsian Liabiliti Terhad secara manual adalah dibenarkan sekiranya permohonan SPC dikemukakan oleh ejen cukai.

e-Perkhidmatan Yang Belum Diwajibkan (Digalakkan Untuk Digunakan)

Bagi tujuan pembayaran cukai, HASiL amat menggalakkan pembayar cukai untuk menggunakan kaedah-kaedah pembayaran secara dalam talian yang telah disediakan bagi memastikan transaksi yang dilakukan adalah selamat, teratur dan diproses dengan pantas.

BIL.

e-PERKHIDMATAN

PENERANGAN

Pembayar cukai DIGALAKKAN membuat bayaran cukai secara dalam talian menggunakan salah satu kaedah di bawah:
1.

e-Billing

Aplikasi ini digunakan oleh pembayar cukai untuk membuat semakan atau menjana Nombor Bil bagi semua jenis bayaran cukai sebelum membuat pembayaran. Aplikasi ini tidak terpakai bagi tujuan bayaran PCB dan duti setem.

2.

ByrHASiL

Aplikasi ini membolehkan pembayar cukai membuat pembayaran cukai melalui bank-bank yang menjadi ahli FPX secara dalam talian. Bagi pembayaran menggunakan Nomber Bil, sila semak Nombor Bil menggunakan aplikasi e-Billing.

3.

e-TT

Aplikasi ini diperkenalkan bagi bayaran cukai melalui kaedah TT (Telegraphic Transfer), EFT dan IBG dari dalam dan luar negara bagi pelbagai jenis bayaran cukai. Aplikasi ini akan menjana Nombor Akaun Maya [Virtual Account (VA) Number] sebagai identiti pengenalan bayaran.

4.

e-WHT

Aplikasi ini membolehkan pembayar cukai membuat pengisian Borang Bayaran Cukai Pegangan secara dalam talian.

Bil.

Kategori Cukai Pegangan

Jenis Borang

1.

Bayaran Royalti Dan Faedah Kepada Orang Yang Tidak Bermastautin

CP37

2.

Bayaran Kontrak Kepada Kontraktor Yang Tidak Bermastautin

CP37A

3.

Faedah (Selain Daripada Faedah Yang Dikecualikan Di Bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP 1967)) Yang Dibayar Kepada Individu Yang Bermastautin

CP37C

4.

Pendapatan Kelas Khas Di Bawah Seksyen 4A ACP 1967

CP37D

5.

Pendapatan Amanah Pelaburan Harta Tanah Yang Diagihkan Kepada Orang Yang Tidak Bermastautin

CP37E

6.

Pendapatan Yang Diterima Daripada Agihan Oleh Unit Amanah Dana Pasaran Wang Runcit (RMMF) Kepada Pelabur Selain Individu (Bermastautin)

CP37E(R)

7.

Pendapatan Yang Diterima Daripada Agihan Oleh Unit Amanah Dana Pasaran Wang Runcit (RMMF) Kepada Pelabur Selain Individu (Tidak Bermastautin)

CP37E(NR)

8.

Dana Takaful Keluarga, Dana Takaful Semula atau Dana Takaful Am Di Bawah Seksyen 60AA ACP 1967

CP37E(T)

9.

Bayaran Kepada Orang Yang Tidak Bermastautin Di Bawah Perenggan 4(f) ACP 1967

CP37F

10.

Pengeluaran Daripada Dana Di Bawah Skim Anuiti Tertangguh Atau Skim Persaraan Swasta

CP37G

11.

Bayaran Royalti Dan Faedah Kepada Orang Yang Tidak Bermastautin (Bayaran Cukai Pegangan Bernilai Kecil)

CP37S

12.

Pendapatan Kelas Khas Di Bawah Seksyen 4A ACP 1967 (Bayaran Cukai Pegangan Bernilai Kecil)

CP37DS

13.

Slip pengiriman bayaran cukai yang dinaikkan menurut subseksyen selain 107A(2) ACP 1967

CP147

14.

Slip Pengiriman Cukai yang Dinaikkan - Subseksyen 107A(2) ACP 1967

CP147(1)

5.

e-107D

Aplikasi ini membolehkan pembayar cukai membuat pengisian Borang Bayaran Seksyen 107D dan memuat naik lampiran CP107D(2) secara dalam talian.

Berikut adalah senarai lain-lain e-Perkhidmatan yang telah disediakan oleh HASiL tetapi belum diwajibkan. Pembayar cukai adalah digalakkan untuk menggunakan e-Perkhidmatan ini dalam urusan percukaian yang berkaitan.

BIL.

e-PERKHIDMATAN

PENERANGAN

Pembayar cukai DIGALAKKAN menggunakan e-Perkhidmatan yang telah disediakan walaupun belum diwajibkan seperti di bawah:
1.

e-CKHT
(Borang CKHT 1A, 1B, 2A dan 3)

Aplikasi ini membolehkan semua kategori pembayar cukai membuat pengisian dan penghantaran Borang Nyata Cukai Keuntungan Harta Tanah (BNCKHT) secara dalam talian bagi tahun taksiran 2021 dan ke atas.

2.

e-Permohonan Pindaan BE

Aplikasi ini membolehkan pembayar cukai individu membuat permohonan pindaan bagi kes terlebih melaporkan pendapatan atau terkurang menuntut pelepasan  yang dibenarkan semasa mengemukakan e-Borang dalam tempoh di bawah Seksyen 131 ACP 1967.

3.

e-CP22

Aplikasi ini membolehkan majikan mengemukakan borang pemberitahuan bagi pekerja baharu kepada HASiL secara dalam talian.