Cukai Terlebih Bayar

Bayaran Balik Cukai

Piagam Pelanggan LHDNM menetapkan tempoh bayaran balik lebihan cukai ialah :

  • 30 hari bekerja selepas penghantaran borang: Bagi Borang Nyata dihantar secara e-Filing
  • 90 hari bekerja selepas penghantaran borang: Bagi Borang Nyata dihantar secara pos atau serahan tangan

Prosedur pembayaran balik ini tertakluk kepada maklumat yang betul dan lengkap yang dilaporkan dalam Borang Nyata serta pengemukaan dokumen sokongan jika diperlukan bagi semakan.

Tidak Menerima Bayaran Balik

Pembayar cukai dinasihatkan untuk menghubungi Pejabat HASiL yang mengendalikan fail cukai mereka sekiranya tidak menerima sebarang maklum balas berhubung lebihan bayaran cukai SELEPAS tempoh yang dinyatakan di atas.