Jenis Pertanyaan

Soalan berkaitan permohonan pendaftaran Nombor Pengenalan Cukai (TIN) : edaftar@hasil.gov.my

Soalan berkaitan duti setem : stamps@hasil.gov.my

Soalan berkaitan sistem e-filing ejen cukai (TAeF) : taef@hasil.gov.my

Soalan berkaitan anggaran cukai (CP204/ CP204A/ CP204B) : anggarancukai@hasil.gov.my

Soalan berkaitan e-CKHT : eckht@hasil.gov.my

Permohonan nombor pengenalan cukai (TIN) khusus untuk tujuan bayaran cukai pegangan : HELPPENDAFTARANNR@hasil.gov.my

Semakan bayaran atau permohonan resit bayaran cukai pegangan yang dibuat melalui eTT : helpTTpayment@hasil.gov.my

Soalan berkaitan permohonan Sijil Taraf Mastautin : cor@hasil.gov.my

Permohonan pindaan Borang Nyata Majikan dan CP8D : pindaanE&CP8D@hasil.gov.my

Soalan berkaitan permohonan nombor kontrak Cukai Pegangan : HelpContractNo@hasil.gov.my

Pengemukaan Borang CP107D dan Lampiran CP107D untuk bayaran potongan cukai 2% ke atas ejen, pengedar dan pengagih di bawah Seksyen 107D Akta Cukai Pendapatan 1967

Soalan berkaitan e-Invois : myinvois@hasil.gov.my

Soalan berkaitan sijil pematuhan cukai (TCC) : tcc@hasil.gov.my

Soalan berkaitan harga pindahan : transferpricing@hasil.gov.my

Tempahan slot taklimat atau ceramah percukaian : taxeducation@hasil.gov.my

Peluang kerjaya dan latihan industri di LHDNM : kerjaya@hasil.gov.my