Maklumat Anda Membantu Meningkatkan Integriti Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

1. JIKA ANDA MEMPUNYAI BUKTI SALAH LAKU PEGAWAI LHDNM DALAM MENJALANKAN TUGAS RASMI, SILA LAPORKAN SEPERTI BERIKUT:
 • Menulis surat kepada:

 

atau

Ketua Pegawai Integriti
Ibu Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
Menara Hasil, Aras 18
Persiaran Rimba Permai,Cyber 8,
63000 Cyberjaya, Selangor.

 • Emel:

atau

integriti@hasil.gov.my

 • Telefon di talian:

atau

i. 03-83138888 samb. 21804
   (Ketua Pegawai Integriti)

ii. 03-83138888 samb. 20603
    (Pengarah Bahagian Integriti)

 • Hadir sendiri ke pejabat kami seperti alamat di atas dan berjumpa dengan:

 

atau

Pengarah Bahagian Integriti
Jabatan Integriti dan Pengurusan Risiko
Ibu Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
Menara Hasil, Aras 6
Persiaran Rimba Permai, Cyber 8,
63000 Cyberjaya, Selangor.

 • Selain daripada medium saluran di atas

Pemberi Maklumat dinasihatkan untuk menggunakan mana-mana medium saluran yang dinyatakan atau menyalurkannya  kepada Pengarah Bahagian Integriti untuk disusuli.

2. MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN:
 • Butir-butir Pemberi Maklumat iaitu:--
 • Nama ;
 • Nombor telefon; dan/atau
 • Alamat emel; atau
 • Maklumat peribadi lain untuk dihubungi.
 • Butir-butir pegawai LHDNM yang terlibat seperti nama, no. kad pengenalan, no. kakitangan, alamat kediaman atau tempat kerja dan lain-lain (jika ada).
 • Butiran salah laku dilakukan seperti masa, tarikh, lokasi, jenis salah laku.
 • Butir-butir individu atau pegawai LHDNM lain yang terlibat.
 • Dokumen atau maklumat lain yang berkaitan dan boleh membantu siasatan.

3.  JAMINAN KERAHSIAAN:

 • Maklumat dan identiti Pemberi Maklumat adalah RAHSIA dan diklasifikasikan sebagai SULIT.

JALANKANLAH TANGGUNGJAWAB ANDA SEBAGAI RAKYAT PRIHATIN KUALITI TERAS INTEGRITI