Situasi Saya

Adakah penebusan awal Award Gantian Cuti Rehat (GCR) yang saya perolehi dikenakan cukai?

Jawapan:

Penebusan awal GCR adalah tertakluk kepada cukai pendapatan di bawah subseksyen 4(b) Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP) sebagai sebahagian daripada pendapatan kasar daripada penggajian di bawah perenggan 13(1)(a) ACP. Pendapatan ini akan dikenakan cukai dalam tahun taksiran di mana award wang tunai GCR tersebut diterima. 

Adakah majikan saya perlu membuat potongan cukai berjadual (PCB) ke atas penebusan awal Award Gantian Cuti Rehat (GCR) yang saya terima?

Jawapan:

Majikan perlu membuat PCB ke atas penebusan awal award wang tunai GCR tersebut sebagaimana pengiraan PCB ke atas pendapatan kasar daripada penggajian di bawah perenggan 13(1)(a) ACP.

Ibu bapa dan saya tinggal berasingan, walaubagaimanapun saya sentiasa menjaga kebajikan mereka. Setiap bulan saya akan mengirimkan wang kepada mereka. Adakah saya layak menuntut pelepasan ibu bapa?

Jawapan:

Pelepasan ibu bapa ini berkuat kuasa bagi tahun taksiran 2016 sehingga 2020 sahaja. Oleh yang demikian, pelepasan ini tidak lagi terpakai dalam tahun taksiran 2021.

Saya bukan individu kurang upaya tetapi saya telah membeli alat bantuan berjalan di farmasi untuk tujuan bantuan berjalan akibat kecederaan/kemalangan dan ingin menuntut pelepasan cukai atas pembelian tersebut.

Jawapan:

Perbelanjaan membeli peralatan sokongan asas dibenarkan potongan sehingga RM6,000 untuk kegunaan:
(i) diri sendiri, jika dia kurang upaya; atau
(ii) pasangannya, jika pasangan kurang upaya; atau
(iii) anak, jika anak kurang upaya; atau
(iv) ibu bapa, jika ibu bapa kurang upaya.

Potongan ini TIDAK dibenarkan jika peralatan sokongan asas dibeli untuk individu kurang upaya yang tidak berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) sebagai orang kurang upaya.

Alat sokongan asas termasuk mesin hemodialisis, kerusi roda, kaki palsu dan alat pendengaran tetapi TIDAK termasuk cermin mata dan kanta lekap.

Saya sedang membuat pengisian maklumat syarikat di dalam sistem e-TT. Tetapi apabila saya masukkan nombor cukai syarikat (C), sistem memaparkan mesej ‘Nombor rujukan cukai pendapatan tidak wujud’. Saya telah membuat semakan dan nombor cukai tersebut adalah betul. Apa yang perlu saya lakukan?

Jawapan:

Dalam situasi ini, tuan/puan perlu memastikan nombor rujukan cukai yang dimasukkan tidak mempunyai huruf ‘C’ di hadapan dan tuan/puan perlu menambah ‘0’ di hujung nombor rujukan cukai tersebut.

Sekiranya masalah yang sama masih terjadi, tuan/puan perlu menghubungi Hasil Care Line untuk membuat semakan lanjut.

Saya telah melakukan perbelanjaan bagi rawatan kesuburan IVF. Walaubagaimanapun, rezeki masih tidak menyebelahi saya kerana Isteri saya belum disahkan hamil. Adakah perbelanjaan rawatan ini dibenarkan  tuntutan pelepasan cukai?

Jawapan:

Perbelanjaan perubatan ini dibenarkan walaupun isteri belum disahkan hamil dengan syarat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Perbelanjaan untuk rawatan kesuburan merangkumi rawatan Intrauterine Insemination (IUI), In vitro fertilization (IVF) dan lain-lain jenis rawatan kesuburan yang diperakui termasuk kos konsultasi dan ubat-ubatan ke atas diri sendiri atau pasangan. Syarat tuntutan adalah:

a. Tuntutan mestilah dibuktikan melalui resit dan pengesahan daripada pengamal perubatan berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia (MPM) bahawa individu atau pasangannya telah diberikan rawatan kesuburan tersebut; dan
b. Individu telah berkahwin.

Potongan sehingga RM8,000 dibenarkan ke atas amaun yang dibelanjakan atau disifatkan dibelanjakan untuk menjalani rawatan kesuburan bagi mendapatkan zuriat bagi diri sendiri atau pasangan.
Resit perbelanjaan rawatan dan perakuan yang dikeluarkan oleh pengamal perubatan yang berdaftar dengan MPM hendaklah disimpan untuk rujukan /
semakan oleh LHDNM, apabila diperlukan kelak.

Jika suami atau isteri memilih Taksiran Bersama, potongan yang dibenarkan bagi perbelanjaan yang dilakukan oleh pasangan akan disifatkan dibelanjakan oleh suami / isteri yang mana taksiran dibangkitkan atas namanya.

Saya telah membeli kit ujian kendiri Covid-19 di farmasi.  Adakah kit ujian kendiri ini dibenarkan bagi pelepasan cukai?

Jawapan:

Perbelanjaan ujian pengesanan COVID-19 meliputi perbelanjaan berikut:

(i) Fi bayaran ujian pengesanan COVID-19 yang dijalankan di klinik atau hospital. Perbelanjaan hendaklah dibuktikan oleh resit yang dikeluarkan oleh hospital atau klinik atau pengamal perubatan yang berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia (MPM).

(ii) Pembelian kit ujian kendiri yang perlu disokong dengan resit.

Saya dimaklumkan bahawa sumbangan yang diberi bagi menangani pandemik COVID-19 layak mendapat potongan cukai.

Jawapan:

Potongan cukai akan diberikan kepada penderma yang mendermakan wang tunai ataupun barangan yang akan digunakan untuk menangani penularan pandemik COVID-19 serta membantu rakyat yang terkesan dengan wabak tersebut.

Untuk klasifikasi tuntutan sumbangan ini, sila rujuk Portal Rasmi LHDNM, http://www.hasil.gov.my > Pautan Pantas > FAQ PKP 3.0 - Perintah Kawalan Pergerakan & Pakej Rangsangan Ekonomi > Soalan Lazim Berkenaan Sumbangan / Derma.
Rujuk pautan : https://phl.hasil.gov.my/pdf/pdfam/FAQ_1_Sumbangan_Derma.pdf

Saya ingin membuat bayaran cukai pegangan dan sedang membuat pengisian e-TT. Namun, saya tidak boleh meneruskan pengisian kerana syarikat penerima tidak mempunyai nombor rujukan cukai lagi. Saya cuba membuat pendaftaran nombor rujukan di sistem e-Daftar, tetapi sistem tidak membenarkan kerana syarikat ini tidak mempunyai No. SSM. Apa yang perlu saya lakukan?

Jawapan:

Sekiranya Penerima Tidak Bermastautin belum mempunyai Nombor Cukai Pendapatan, pendaftaran perlu dibuat terlebih dahulu sebelum Nombor VA diperoleh dengan mengemukakan permohonan ke alamat e-mel berikut: HelpPendaftaranNR@hasil.gov.my

Maklumat yang perlu dikemukakan adalah:

 • Nama dan Alamat Penerima
 • Negara Asing Penerima
 • Nombor Pendaftaran Syarikat Penerima / Nombor Pasport & Tarikh Lahir Penerima Individu
 • Jenis Bayaran

Saya telah mengambil vaksin seperti yang diarahkan oleh kerajaan tetapi vaksin di ambil di Klinik swasta tempatan dengan bayaran RM 210.

Jawapan:

Berkuat kuasa mulai TT 2021, perbelanjaan perubatan diperluaskan untuk memasukkan perbelanjaan yang dibelanjakan atau disifatkan dibelanjakan oleh individu bagi vaksinasi atas dirinya, isterinya atau anaknya atau bagi kes seorang isteri ke atas dirinya, suaminya atau anaknya.

Amaun potongan bagi perbelanjaan adalah terhad kepada maksimum RM1,000.

Suntikan vaksin yang layak kepada potongan adalah bagi:

 • pneumococcal;
 • human papillomavirus (HPV);
 • influenza;
 • rotavirus;
 • varicella;
 • meningococcal;
 • TDAP combination (tetanus-diphtheria-acellular-pertussis; dan
 • Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Sebelum ini saya membeli surat khabar bercetak di kedai tetapi sekarang saya telah melanggan bahan bacaan surat khabar secara dalam talian dan saya ingin menuntut pelepasan bahan bacaan dalam e-filing.

Jawapan:

Pembayar cakai adalah layak menuntut pelepasan ini.

Mulai tahun 2021, pembelian atau langganan bahan bacaan untuk potongan perbelanjaan gaya hidup diperluaskan kepada pembelian langganan surat khabar secara dalam talian.

Syarikat telah mendaftar nombor cukai pendapatan dan ingin melaporkan pendapatan buat kali pertama secara e-filing.

Jawapan: 

Pembayar cukai yang berdaftar dengan LHDNM dan ingin melaporkan pendapatan secara e-filing buat kali pertama perlu mendapatkan/mempunyai No. PIN e-filing.

Permohonan nombor PIN e-filing organisasi boleh diperolehi melalui kaedah berikut:

 • Permohonan nombor PIN secara atas talian melalui Borang Maklumbalas Pelanggan

https://maklumbalaspelanggan.hasil.gov.my/MaklumBalas/ms-my/

Atau

 • Secara serahan tangan di mana-mana kaunter LHDNM yang berhampiran.

Dokumen berikut perlu dikemukakan semasa permohonan :

 • Borang CP55B
 • Salinan Borang 49 / Seksyen 14 - Superform & Particulars of Director/Officer.
 • Salinan kad pengenalan pengarah syarikat/pasport
 • Surat Kuasa Wakil (Jika wakil yang kemukakan dokumen)
 • Salinan Kad Pengenalan wakil

Saya telah menghantar borang e-Be 2021 pada  01 Mac 2022. Walaubagaimanapun saya dapati terdapat kesilapan pengisian maklumat  pendapatan. Bagaimana cara saya membuat pindaan borang e-Be yang telah dihantar?

Jawapan:

Pindaan borang BE boleh dibuat menerusi salah satu cara yang berikut:-

1) Secara manual

Pembetulan bagi sebarang kesilapan dalam pengisian borang yang telah dihantar secara manual mahupun online boleh dibuat dengan menghantar surat makluman terperinci tentang kesilapan yang berlaku dengan menyertakan dokumen sokongan (resit pembelian, invois dan sebagainya) bagi mengukuhkan permohonan anda.

Surat dan dokumen tersebut perlu dikemukakan ke Cawangan yang mengendalikan fail cukai pendapatan anda atau melalui sistem maklumbalas pelanggan LHDNM.

2) E-Permohonan Pindaan BE

Pindaan boleh dilakukan melalui platform e-Filing dan pembayar cukai boleh mengemukakan pindaan secara online hanya bagi kes-kes berikut sahaja:

• Terlebih lapor pendapatan
• Terkurang tuntut pelepasan cukai atau rebat cukai

E-Permohonan Pindaan BE boleh diakses mulai 1/4/2022.


3) Borang Nyata Terpinda (BNT)

 • Pindaan yang dikemukakan sebelum tarikh akhir pengemukaan Borang Nyata

Pembetulan bagi sebarang kesilapan dalam pengisian borang yang telah dihantar secara manual mahupun online boleh dibuat dengan menghantar surat makluman terperinci tentang kesilapan yang berlaku dengan menyertakan dokumen sokongan (resit pembelian, invois dan sebagainya) bagi mengukuhkan permohonan anda.

Surat dan dokumen tersebut perlu dikemukakan ke Cawangan yang mengendalikan fail cukai pendapatan anda.

 • Pindaan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh akhir pengemukaan borang

Pembayar cukai dibenarkan membuat pindaan sendiri ke atas maklumat atau taksiran dalam Borang Nyata yang telah dikemukakan kepada LHDNM dalam tempoh ditetapkan dengan mengemukakan Borang Nyata Terpinda (BNT) dalam tempoh enam bulan dari tarikh akhir pengemukaan Borang Nyata.

BNT boleh dicetak dari laman web LHDNM. BNT yang telah dilengkapkan perlu dikemukakan ke Cawangan yang mengendalikan fail cukai pendapatan Pembayar cukai. Hanya pembayar cukai yang telah mengemukakan Borang Nyata dalam tempoh ditetapkan dibenarkan membuat pindaan sendiri dan pindaan sendiri hanya boleh dilakukan sekali.

Pembayar cukai dibenarkan untuk membuat pindaan sendiri ke atas maklumat atau taksiran bagi membetulkan kesilapan dalam Borang Nyata berhubung dengan :
• pendapatan terkurang / tidak lapor;
• perbelanjaan / tuntutan lain terlebih tuntut; atau
• elaun modal / insentif / pelepasan yang terlebih tuntut.

Pindaan sendiri melalui pengemukaan BNT boleh menyebabkan perubahan berikut :
• Dari tidak kena cukai kepada kena cukai notis taksiran asal;
• Dari kena cukai kepada cukai kepada cukai tambahan notis taksiran tambahan; atau
• Dari bayaran balik kepada mengurangkan bayaran balik notis taksiran asal

Bagi pindaan yang dibuat selain daripada keadaan-keadaan yang dinyatakan di dalam perenggan di atas pembayar cukai tidak perlu mengemukakan BNT sebaliknya boleh terus mengemukakan pindaan berkenaan melalui surat makluman terperinci tentang kesilapan yang berlaku serta melampirkan dokumen sokongan (resit pembelian, invois dan sebagainya) bagi mengukuhkan permohonan anda. Surat dan dokumen tersebut perlu dikemukakan ke Cawangan yang mengendalikan fail cukai pendapatan anda.

Jika ketua pengarah membuat pindaan dan mengemukakan taksiran pindaan dalam tempoh 6 bulan selepas tarikh pengemukaan Borang Nyata, pembayar cukai tidak lagi layak mengemukakan BNT kepada Ketua Pengarah. Pembayar cukai yang ingin membuat pindaan (pengakuan sukarela) ke atas taksiran yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah hendaklah mengemukakan surat kepada LHDNM.

Saya perlukan salinan Borang Nyata Cukai Pendapatan bagi tahun sebelum ini.

Jawapan:

Untuk menyemak / mencetak semula borang e-Filing yang telah dihantar bagi tahun-tahun terdahulu (semakan dan cetakan bagi tujuh (7) tahun taksiran ke belakang sahaja), mohon ikuti langkah - langkah seperti dibawah:

 • Log masuk ke https://mytax.hasil.gov.my/
 • Klik > Perkidmatan ezHasil;
 • Klik > e-Filing;
 • Klik > e-Semakan Pengesahan;
 • Pilih jenis borang dan tahun taksiran yang ingin disemak / dicetak;​​​​​​​
 • Slip pengesahan penerimaan borang akan dipaparkan, kemudian klik butang cetak e-Borang.

Syarikat telah berpindah ke premis perniagaan baharu dan ingin kemaskini alamat dengan LHDNM.

Jawapan:

Kemaskini maklumat syarikat boleh dilakukan secara atas talian dengan aplikasi MyTax melalui fungsi e-Kemaskini Syarikat seperti langkah berikut :

 • Log masuk ke aplikasi MyTax https://mytax.hasil.gov.my/
 • Klik > Perkhidmatan EzHasil
 • Klik > e-Kemaskini Syarikat
 • Pilih maklumat yang hendak dikemaskini

Aplikasi ini membolehkan pembayar cukai syarikat mengemaskini maklumat berikut secara dalam talian:

 • Nombor Telefon
 • Alamat Emel
 • Kod Perniagaan Utama
 • Alamat Berdaftar
 • Alamat Surat Menyurat
 • Alamat Premis Perniagaan
 • Alamat Rekod Disimpan

Saya tidak menerima emel makluman status bayaran ‘Berjaya’ selepas selesai lakukan bayaran melalui ByrHasil. Saya perlukan resit bayaran cukai syarikat.

Jawapan:

LHDNM tidak mengeluarkan resit pembayaran bagi semua transaksi bayaran cukai melalui kemudahan e-bayaran dan bank yang dilantik sebagai ejen kutipan. Sebaliknya pembayar cukai atau wakil cukai perlu memastikan semua slip pengesahan bank atau slip transaksi e-bayaran yang sah disimpan dengan baik sebagai resit pembayaran / bukti bayaran.

Walau bagaimanapun, sekiranya syarikat mempunyai akaun e-Filing organisasi, cetakan resit boleh dilakukan melalui aplikasi MyTax seperti langkah di bawah :

Saya telah berjaya membuat bayaran cukai pegangan dengan memindahkan wang ke dalam nombor VA yang diberikan oleh sistem e-TT. Bagaimana saya boleh menghantar dokumen - dokumen sokongan ke bahagian yang berkenaan dan apakah dokumen yang diperlukan?

Jawapan:

Dokumen-dokumen berikut perlu dikemukakan melalui e-mel kepada WHToperasi@hasil.gov.my pada hari transaksi:

 • Borang bayaran (CP37/CP37A/CP37D/CP37E/CP37F/CP37G/CP147) yang telah lengkap diisi.
 • Salinan invois.
 • Salinan bukti bayaran kepada penerima (vendor) seperti pindahan telegrafik dan penyata bank.
 • Nombor Virtual Account (VA)
 • Salinan bukti bayaran telah dikreditkan ke akaun CIMB, LHDNM.

Syarikat saya telah membuat penukaran nama. Semasa login ke e-Borang, saya dapati nama syarikat masih memaparkan nama yang lama.

Jawapan:

Sila kemukakan Notis Perakuan Pemerbadanan Atas Pertukaran Nama Syarikat (Seksyen 28) atau Borang 13 daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) kepada LHDNM bagi tujuan kemaskini nama syarikat.

Pengemukaan boleh dilakukan secara atas talian melalui Borang Maklumbalas Pelanggan di

https://maklumbalaspelanggan.hasil.gov.my/MaklumBalas/ms-MY/

Atau

Pengemukaan secara serahan tangan di kaunter cawangan LHDNM yang kendalikan fail cukai syarikat.

Saya telah tersilap mengisi Borang Nyata E dan CP8D. Bagaimana cara membuat pindaan?

Jawapan :

Menguruskan Pindaan Data Borang E
Majikan hendaklah mengemukakan pindaan ke atas kesilapan pengisian pada Borang Nyata E, dengan menyediakan dokumen berikut :
1. Surat makluman pindaan data Borang E (format PDF)
2. Lampiran akuan / slip penerimaan e-filing
3. Lampiran Borang Nyata E (meminda bahagian yang berkaitan)

Menguruskan Pindaan Data Penyata CP8D
1. Surat makluman pindaan CP8D (format PDF)
2. Lampiran akuan / slip penerimaan e-filing
3. Sediakan pindaan CP8D (format excel/txt fail)

i. Format boleh diperolehi di Portal Rasmi LHDNM www.hasil.gov.my
(Borang > Muat turun borang > Majikan > Format CP8D)

Hantarkan dokumen diatas melalui emel kepada : pindaanE&CP8D@hasil.gov.my

Saya telah berjaya jana nombor Virtual Account (VA) di sistem e-TT 2 hari lepas tetapi tidak pasti sama ada nombor VA masih sah digunakan.

Jawapan:

Nombor Virtual Account (VA) tidak mempunyai tempoh sah. Ini bermakna ianya kekal sah digunakan sehingga pembayar cukai menggunakannya untuk membuat bayaran.

Bagaimanakah saya hendak membayar Cukai Pegangan?

Jawapan:

Terdapat empat (4) kaedah pembayaran iaitu:-

 1. Secara atas talian (online) melalui:
   • Pemindahan Telegrafik Luar Negara (TT)
   • Pindahan Wang Interbank GIRO (IBG)
   • Pindahan Dana Elektronik (EFT)

  Maklumat Penting:

   • Bayaran secara online perlu menggunakan nombor akaun VA. Sila layari https://ett.hasil.gov.my untuk mendapatkan nombor akaun VA.
   • Kaedah bayaran atas talian (online) tidak terpakai bagi bayaran cukai pegangan di bawah Seksyen 107D Akta Cukai Pendapatan 1967.

   

 2. Mesin Wang Automatik (ATM):

  Bayaran melalui Mesin Wang Automatik (ATM) perlu menggunakan Nombor Akaun Maya (VA) semasa transaksi pemindahan dilakukan. Sila layari https://ett.hasil.gov.my untuk mendapatkan Nombor Akaun Maya (VA).

   

 3. Kaunter Bayaran HASiL:
  Semenanjung Malaysia: Kaunter Bayaran Tingkat Bawah,
  Blok 8A Kompleks Pejabat Kerajaan
  Jalan Tuanku Abdul Halim
  50600 Kuala Lumpur
  Sabah dan WP Labuan: Kaunter Bayaran Tingkat Bawah
  Wisma Hasil Jalan Tunku Abdul Rahman
  88600 Kota Kinabalu Sabah
  Sarawak: Kaunter Bayaran Aras 1,
  Wisma Hasil No.1 Jalan Padungan
  93100 Kuching Sarawak

   

 4. Melalui pos ke Pusat Bayaran HASiL :
  Semenanjung Malaysia: Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
  Pusat Bayaran Kuala Lumpur
  Tingkat 15, Blok 8A Kompleks Bangunan Kerajaan
  Jalan Tuanku Abdul Halim
  Karung Berkunci 11061
  50990 Kuala Lumpur
  Sabah dan WP Labuan: Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
  Cawangan Kota Kinabalu
  Pusat Bayaran Kota Kinabalu
  Menara Hasil Jalan Tunku Abdul Rahman
  88600 Kota Kinabalu Sabah
  Sarawak: Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
  Cawangan Kuching
  Pusat Bayaran Kuching
  Unit Operasi Kutipan Cukai Aras 1,
  Menara Hasil No. 1, Jalan Padungan
  93100 Kuching Sarawak

 

Makluman : Sila gunakan perkhidmatan Tanya @ HKC jika terdapat sebarang soalan selain daripada pertanyaan di atas.

Di lawati :
Kemaskini : :