Bilakah saya akan menerima bayaran balik lebihan kredit cukai tahun semasa saya?

Jawapan:

Bayaran balik akan diproses dalam tempoh:

 • 30 hari bekerja dari tarikh penghantaran borang sekiranya borang dikemukakan pada atau sebelum tarikh akhir pengemukaan bagi penghantaran melalui e-filing.
 • 90 hari bekerja dari tarikh penghantaran borang sekiranya borang dikemukakan pada atau sebelum tarikh akhir pengemukaan bagi penghantaran borang kertas.

Saya telah membuat penghantaran Borang Nyata Cukai Pendapatan (BNCP) sebelum tarikh akhir dan layak menuntut bayaran balik. Perlukah saya membuat permohonan bagi menuntut bayaran balik tersebut?

Jawapan:

Tidak perlu. Bayaran balik akan diproses dalam tempoh 30 hari bekerja bagi kes penghantaran secara e-Filing atau 90 hari bekerja bagi penghantaran secara pos atau serahan tangan. 

Mengapa saya masih belum menerima bayaran balik dalam tempoh seperti yang dinyatakan di dalam Piagam Pelanggan LHDNM?

Jawapan:

Kelewatan bayaran balik diproses mungkin disebabkan oleh pihak LHDNM perlu membuat semakan  terhadap Borang  Nyata  Cukai Pendapatan yang  diterima. Walaubagaimanapun, tuan  boleh menghubungi pejabat LHDNM yang mengendalikan fail tuan atau hubungi HASiL Contact Centre di talian 03-8911 1000 bagi mendapatkan maklumat lanjut.

Saya layak mendapat bayaran balik (dividen), perlukah saya membuat penghantaran baucer dividen saya ke pejabat HASiL?

Jawapan:

Baucer dividen tidak perlu dihantar kecuali jika diminta oleh pegawai HASiL yang mengendalikan fail tuan.

Saya memohon bayaran balik secara EFT. Adakah pemakluman berkenaan bayaran balik dihantar kepada saya?

Jawapan:

Ya. Pemakluman secara email / Surat Pemakluman Bayaran Balik Secara EFT (CP550e) akan dikemukakan kepada tuan berkenaan maklumat bayaran balik tuan.

Saya mempunyai ansuran CP500 dan setiap ansuran mempunyai nombor bil yang berlainan. Adakah saya boleh membuat semua bayaran secara sekaligus melalui ByrHasil?

Jawapan:

Boleh. Pembayar cukai boleh memilih nombor bil yang akan dibayar secara sekaligus dalam sistem e-Billing. Nombor bil baru akan dijana secara automatik supaya pembayar cukai boleh meneruskan bayaran yang telah dipilih dan membuat bayaran melalui mod bayaran ByrHasil.

Maklumat Tambahan:

Tata cara ini juga terpakai untuk pembayaran CP204.

Saya telah membuat bayaran melalui ByrHasil. Walau bagaimanapun saya telah tersilap memilih nombor bil ketika membuat bayaran.

Adakah bayaran tersebut boleh dipindahkan ke nombor bil yang betul?

Jawapan:

Boleh. Jika ada kesilapan pemilihan nombor bil ketika membuat bayaran, pembayar cukai boleh merujuk mana – mana kaunter LHDNM yang berdekatan untuk tindakan selanjutnya.

Had transaksi bank saya tidak mencukupi untuk membuat bayaran cukai. Adakah saya boleh membayar nombor bil yang sama beberapa kali melalui ByrHasil?

Jawapan:

Ya, pembayar cukai boleh membuat bayaran beberapa kali sehingga bayaran selesai. Jika bayaran telah selesai sepenuhnya, nombor bil tidak akan dipaparkan di e-Billing.

Bilakah tarikh maklumat bayaran yang dibuat melalui ByrHasil akan dipaparkan dalam Lejer di sistem Mytax?

Jawapan:

Maklumat berkenaan bayaran yang dibuat melalui ByrHasil akan dikemaskini dalam lejar di sistem MyTax seperti berikut:

 1. Bayaran FPX Menggunakan No. Pengenalan:

Maklumat bayaran akan dikemaskini dalam tempoh 7 hari bekerja selepas bayaran berjaya dibuat.

 1. Bayaran FPX Menggunakan Nombor Bil:

Maklumat bayaran akan dikemaskini mengikut masa sebenar bayaran berjaya dibuat.

Saya telah membuat bayaran melalui ByrHasil daripada sistem e-Billing.

Bagaimakah saya boleh membuat semakan rekod transaksi yang telah dibayar?

Jawapan:

Pembayar cukai boleh menyemak rekod transaksi seperi langkah – langkah berikut:

Log masuk ke MyTax ttps://MyTax.hasil.gov.my/ > Klik Perkhidmatan ezHasil > Klik e-Billing > Klik Rekod Transaksi

Saya tidak menerima emel makluman status bayaran ‘Berjaya’ selepas selesai melakukan bayaran melalui ByrHasil. Saya perlukan resit bayaran cukai pendapatan saya.

Jawapan: 

LHDNM tidak mengeluarkan resit pembayaran bagi semua transaksi bayaran cukai melalui kemudahan e-bayaran dan bank yang dilantik sebagai ejen kutipan. Sebaliknya pembayar cukai atau wakil cukai perlu memastikan semua slip pengesahan bank atau slip transaksi e-bayaran yang sah disimpan dengan baik sebagai resit pembayaran / bukti bayaran.

 

Walau bagaimanapun, pembayar cukai boleh membuat cetakan resit melalui aplikasi MyTax seperti langkah di bawah:

Log masuk ke MyTax https://MyTax.hasil.gov.my/ > Klik ikon MyTax Status (Ikon ini ada dibahagian atas sebelah kanan paparan)

Klik Lejar

Saya telah menghantar borang e-BE 2022 pada  01 Mac 2023 dan  saya dapati terdapat kesilapan pengisian maklumat  pendapatan. Bagaimana cara saya membuat pindaan borang e-BE yang telah dihantar?

Jawapan:

Anda dinasihatkan menghantar surat rayuan (yang menyatakan kesilapan yang telah dibuat), dokumen sokongan dan membuat pengiraan semula ke pejabat HASiL yang mengendalikan fail anda.

Namun, sekiranya pindaan tersebut melibatkan pendapatan terkurang lapor atau pelepasan terlebih lapor yang mengakibatkan cukai atau cukai tambahan dikenakan, anda perlu mengisi Borang Nyata Terpinda BE. Borang Nyata Terpinda yang telah dilengkapkan hendaklah dikemukakan ke pejabat HASiL yang mengendalikan fail cukai pendapatan anda.

Saya telah membuat potongan Skim Insurans Pekerjaan (SIP) untuk pekerja. Adakah potongan SIP boleh dimasukkan ke dalam Penyata Gaji Tahunan (Borang EA)?

Jawapan:

Ya, potongan Skim Insurans Pekerjaan (SIP) boleh dimasukkan ke dalam Borang EA.

Jumlah potongan SIP boleh dimasukkan pada Bahagian E, Borang EA.

Saya nak set semula kata laluan e-Data PCB / e-PCB dan e-CP39 tetapi emel yang berdaftar telah tidak aktif.

Jawapan:

e-Data PCB/ e-PCB

Majikan boleh kemukakan surat permohonan yang ditandatangani oleh pengarah (menggunakan kepala surat syarikat) untuk  kemaskini emel yang berdaftar dalam sistem e-Data PCB / e-PCB di pautan ini https://maklumbalaspelanggan.hasil.gov.my/Public > Pertanyaan ezHasil/MyTax > klik seterusnya untuk kemukakan surat permohonan.

e-CP39

Pendaftaran sistem e-CP 39 adalah berdasarkan emel. Jika emel telah tidak aktif, maka majikan perlu membuat pendaftaran ID baru bagi sistem e-CP39.

Sila klik pautan untuk membuat pendaftaran baru :

https://ecp39.hasil.gov.my/login?lang=BM

 

Majikan telah kemukakan C.P.8D melalui e-Data Praisi. Adakah majikan perlu mengemukakan lagi Borang C.P.8D bersama Borang E?

Jawapan:

Borang E hanya akan dianggap lengkap jika C.P.8D dikemukakan pada atau sebelum 31 Mac 2023.

Majikan yang telah menghantar maklumat melalui e-Data Praisi / e-C.P.8.D sebelum 25 Februari 2023 tidak perlu mengemukakan lagi Borang C.P.8D bersama Borang E.

Adakah majikan yang terdiri daripada Pemilikan Tunggal, Perkongsian, Keluarga Sekutu Hindu dan Harta Pusaka yang tiada pekerja perlu kemukakan Borang C.P.8D.

Jawapan:

Majikan yang terdiri daripada Pemilikan Tunggal, Perkongsian, Keluarga Sekutu Hindu dan Harta Pusaka yang tiada pekerja adalah dikecualikan mengemukakan Borang C.P.8D.

Saya ingin membuat bayaran cukai pegangan, namun terdapat amaun SST/ cukai perkhidmatan digital di dalam invois. Adakah saya perlu masukkan cukai SST/ cukai perkhidmatan digital dalam pengiraan?

Jawapan:

Amaun SST (Kastam Malaysia) tidak dikira sebagai amaun kasar dalam pengiraan cukai pegangan.

Contoh:

Butiran Invois

Facebook Ads             RM 30.97

SST 6%                       RM   1.86

Jumlah Bayaran          RM 32.83

Pengiraan Cukai Pegangan

Amaun Kasar               RM 30.97

Cukai Pegangan 10%  RM  3.09

Bagaimanakah saya hendak membayar Cukai Pegangan?

Jawapan:

Terdapat empat (4) kaedah pembayaran iaitu:-

 1. Secara atas talian (online) menggunakan No Virtual Account (VA):
   • Pemindahan Telegrafik Luar Negara (TT)
   • Pindahan Wang Interbank GIRO (IBG)
   • Pindahan Dana Elektronik (EFT)

  Secara atas talian (online) menggunakan No Bill yang dijana melalui MyTAX_eWHT:

   • FPX No Bill
   • Internet Banking terpilih

  Maklumat Penting:

   • Bayaran secara online perlu menggunakan nombor akaun VA. Sila layari https://ett.hasil.gov.my untuk mendapatkan nombor akaun VA.
   • Kaedah bayaran atas talian (online) tidak terpakai bagi bayaran cukai pegangan di bawah Seksyen 107D Akta Cukai Pendapatan 1967.

   

 2. Mesin Wang Automatik (ATM):

  Bayaran melalui Mesin Wang Automatik (ATM) perlu menggunakan Nombor Akaun Maya (VA) semasa transaksi pemindahan dilakukan. Sila layari https://ett.hasil.gov.my untuk mendapatkan Nombor Akaun Maya (VA).

   

 3. Kaunter Bayaran HASiL:
  Semenanjung Malaysia: Kaunter Bayaran Tingkat Bawah,
  Blok 8A Kompleks Pejabat Kerajaan
  Jalan Tuanku Abdul Halim
  50600 Kuala Lumpur

Saya telah menjana nombor VA bagi tujuan bayaran menggunakan Mod TT, boleh saya menggunakan nombor tersebut untuk bayaran melalui Cek atau tunai?

Jawapan:

 1. Nombor VA dari e-TT hanya boleh digunakan untuk membuat bayaran melalui perbankan internet (TT) atau IBG. Bayaran melalui Cek atau tunai adalah tidak dibenarkan.
Di lawati :
Kemaskini : :