Pembekal

PORTAL PEMBEKAL LHDNM 

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) telah melancarkan Portal Pembekal LHDNM pada 13 Februari 2019 sebagai usaha berterusan LHDNMM menambahbaik penyampaian perkhidmatan kepada Syarikat/ Pembekal yang berurusan dengan LHDNM.

Portal Pembekal LHDNM merupakan keistimewaan (value added service) yang diberikan kepada Syarikat/ Pembekal yang membekalkan perkhidmatan/ bekalan/ kerja kepada LHDNM, untuk berurusan secara atas talian berkaitan urusan perolehan dan pembayaran.

SYARAT UTAMA UNTUK LAYAK AKSES KE PORTAL PEMBEKAL LHDNM

  1. Bagi membolehkan Syarikat/ Pembekal menggunakan kemudahan Portal Pembekal LHDNM, Syarikat/ Pembekal perlulah samada:
    1. Berjaya ditauliahkan perolehan melalui Sistem ePerolehan LHDNM (https://kew-eperolehan.hasil.gov.my/LHDNM - sila klik ePerolehan untuk info lanjut berkaitan Sistem ePerolehan LHDNM); Atau
    2. Ditawarkan untuk membekalkan perkhidmatan/ bekalan melalui Pesanan Pembelian secara terus (Direct Purchase Order).
  2. Syarikat/ Pembekal perlu memastikan ketepatan maklumat Nombor Pendaftaran Perniagaan dan Emel Wakil Syarikat/ Pembekal direkodkan dalam Sistem ePerolehan LHDNM atau maklumat yang disalurkan kepada Pusat Tanggungjawab di Pejabat HASiL yang berkenaan.

LANGKAH-LANGKAH DAFTAR KALI PERTAMA

Syarikat/ Pembekal akan menerima auto-email notifikasi daripada Portal Pembekal LHDNM untuk tindakan Daftar Kali Pertama (First Time Login). Isi kandungan emel merangkumi:

  1. Nama Syarikat
  2. Nombor Pendaftaran Perniagaan
  3. Pautan bagi tindakan daftar kali pertama

Sila rujuk Manual Pengguna yang disediakan di laman rasmi Portal Pembekal bagi memudahkan tindakan Daftar Kali Pertama dan proses-proses lain di Portal Pembekal.

Sekiranya maklumat Nama Syarikat atau Nombor Pendaftaran Perniagaan adalah tidak tepat, sila majukan aduan kepada emel supplier@hasil.gov.my .

 

MAKLUMAT LANJUT

Di lawati :
Kemaskini : :