PEMAKLUMAN PENGGUNAAN PROFILING INFORMATION SYSTEM (PINS)
Adalah dimaklumkan mulai 1 Januari 2024, Profiling Information System (PINS) akan menggantikan Sistem Pengumpulan Maklumat Profiling (e-SMUP).

Sila log masuk https://pins.hasil.gov.my menggunakan butiran berikut:   

- Tax Identification Number (TIN)/ Nombor Agensi Q
- E-mel Agensi
- Kata Laluan Sementara

Sekian, terima kasih.

Profiling Information System (PINS)