Ketetapan Umum No. 8/2023
Dimaklumkan bahawa Ketetapan Umum No. 8/2023: Layanan Cukai Bagi Syarikat Yang Menubuhkan Syarikat Bertujuan Khas Untuk Penerbitan Sukuk – Seksyen 60I Akta Cukai Pendapatan 1967 kini boleh didapati di Portal Rasmi HASiL untuk dimuat turun.

Klik untuk muat turun