Ketetapan Umum No. 6/2023 & No. 7/2023
Dimaklumkan bahawa Ketetapan Umum No. 6/2023: Pencukaian Individu Bermastautin Bahagian 1 - Hadiah Atau Sumbangan Dan Potongan Yang Dibenarkan & Ketetapan Umum No. 7/2023: Pencukaian Petroleum Huluan Bahagian 1 kini boleh didapati di Portal Rasmi HASiL untuk dimuat turun.

Klik untuk muat turun