Ketetapan Umum No. 5/2023
Dimaklumkan bahawa Ketetapan Umum No. 5/2023: Insentif Cukai Bagi Projek Pengeluaran Bahan Makanan Yang Diluluskan kini boleh didapati di Portal Rasmi HASiL untuk dimuat turun.

Klik untuk muat turun