Ketetapan Umum No.6/2023
Dimaklumkan bahawa Ketetapan Umum No. 6/2023: Pencukaian Individu Bermastautin Bahagian 1 - Hadiah Atau Sumbangan Dan Potongan Yang Dibenarkan kini boleh didapati di Portal Rasmi HASiL untuk dimuat turun.

Klik untuk muat turun