Ketetapan Umum No. 2/2023
Dimaklumkan bahawa Ketetapan Umum No. 2/2023 - Insentif Cukai Bagi Pelaburan Dalam Syarikat Berstatus BioNexus kini boleh didapati di Portal Rasmi HASiL untuk dimuat turun.

Klik untuk muat turun