Ketetapan Umum No. 1/2024
Dimaklumkan bahawa Ketetapan Umum No. 1/2024: Elaun Cukai Pelaburan - Keluaran Digalakkan di bawah Sektor Perkilangan kini boleh didapati di Portal Rasmi HASiL untuk dimuat turun.

Klik untuk muat turun