Ketetapan Umum No. 3/2023
Dimaklumkan bahawa Ketetapan Umum No. 3/2023: Pencukaian Individu Bermastautin Bahagian III - Pengiraan Cukai Dan Cukai Kena Bayar kini boleh didapati di Portal Rasmi HASiL untuk dimuat turun.

Klik untuk muat turun