Ketetapan Umum No. 4/2023
Dimaklumkan bahawa Ketetapan Umum No. 4/2023: Elaun Cukai Pelaburan – Gambaran Keseluruhan kini boleh didapati di Portal Rasmi HASiL untuk dimuat turun.

Klik untuk muat turun