Ketetapan Umum No. 1/2022
Dimaklumkan bahawa Ketetapan Umum No. 1/2022 : Had Masa Bagi Kerugian Larasan Perniagaan Yang Tidak Dapat Diserap Dihantar Ke Hadapan kini boleh didapati di Portal Rasmi LHDNM untuk dimuat turun.

Klik untuk muat turun