Garis Panduan Operasi No.1/2024
Dimaklumkan bahawa Garis Panduan Operasi No.1/2024: Potongan Cukai Bulanan Di Bawah Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Potongan Daripada Saraan) 1994 [P.U.(A) 507/1994] kini boleh didapati di Portal Rasmi HASiL untuk dimuat turun.

Klik untuk muat turun