Ketetapan Umum No. 1/2023
Dimaklumkan bahawa Ketetapan Umum No. 1/2023 - Pencukaian Pendapatan Daripada Penggajian Di Atas Kapal kini boleh didapati di Portal Rasmi HASiL untuk dimuat turun.

Klik untuk muat turun