Ketetapan Umum No. 7/2023
Dimaklumkan bahawa Ketetapan Umum No. 7/2023: Pencukaian Petroleum Huluan kini boleh didapati di Portal Rasmi HASiL untuk dimuat turun.

Klik untuk muat turun