Ketetapan Umum No. 10/2022 & No. 11/2022
Dimaklumkan bahawa Ketetapan Umum No. 10/2022 - Elaun Pelaburan Semula Bahagian I – Aktiviti Pengilangan & No. 11/2022 - Elaun Pelaburan Semula Bahagian II – Aktiviti Pertanian Dan Bersepadu kini boleh didapati di Portal Rasmi HASiL untuk dimuat turun.

Klik untuk muat turun