PENGEMUKAAN e-E dan e-CP8D
Bermula Tahun Saraan 2023, pengemukaan Borang E dan Penyata C.P.8D adalah mandatori melalui e-Filing.

Pengemukaan hanya dibenarkan melalui peranan Majikan, Wakil Majikan atau Tax Agent e-Filing System (TAeF) bagi ejen cukai yang bertauliah.