PERMOHONAN PEMBATALAN SEKATAN PERJALANAN MELALUI e-SEKATAN PERJALANAN

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL) dengan ini memaklumkan bahawa mulai 4 Mac 2024, permohonan pembatalan sekatan perjalanan boleh dibuat secara dalam talian menerusi perkhidmatan “e-Sekatan Perjalanan” yang boleh diakses melalui Portal MyTax https://mytax.hasil.gov.my/ atau melalui portal rasmi HASiL https://www.hasil.gov.my/ > MyTax > Perkhidmatan ezHasil > e-Sekatan Perjalanan.

Klik untuk muat turun